Chuyên mục: Tin tức    Ngày đăng: 26/10/2015

Nghiệm thu giáo trình Tổ chức khai thác nguồn hàng Xuất bản phẩm


Ngày 30/09/2015, Hội đồng nghiệm thu giáo trình khoa Xuất bản đã tổ chức đánh giá cấp khoa giáo trình “Tổ chức khai thác nguồn hàng Xuất bản phẩm “của tác giả ThS GVC. Trần Thị Thu.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS Phạm Thị Thanh Tâm đã đánh giá cao sự đóng góp của tác giả trong việc xây dựng giáo trình nói trên đồng thời cũng thay mặt Hội đồng thông qua giáo trình “ Tổ chức khai thác nguồn hàng Xuất bản phẩm “ tiến tới giáo trình được nghiệm thu cấp trường trong thời gian sớm nhất.

 

Tin và ảnh: Khoa Xuất Bản

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154