Chuyên mục: Các hoạt động    Ngày đăng: 05/03/2016

Nghiệm thu giáo trình cấp Bộ “Thư viện học đại cương”


Ngày 04/3/2016 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiệm thu giáo trình cấp Bộ "Thư viện học đại cương” do Th.S Võ Công Nam và TS. Lê Văn Viết đồng chủ biên.

Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên:

- GS.TS Đào Mạnh Hùng (Vụ Trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VH,TT và DL) - Chủ tịch Hội đồng.

- TS. Phạm Tấn Hạ (Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TPHCM) - Ủy viên, Phản biện.

- ThS. Cao Thanh Phước (Trường ĐH Văn hóa TPHCM) - Ủy viên, Phản biện.

- TS. Nguyễn Thế Dũng (Trường ĐH Văn hóa TPHCM) - Ủy viên.

- TS. Lê Quỳnh Chi (Trường ĐH Sư Phạm TPHCM) - Ủy viên.

- TS. Nguyễn Thị Thư (Trường ĐH Văn hóa TPHCM) - Ủy viên.

- ThS. Nguyễn Thị Kim Thương (Vụ Đào tạo, Bộ VH,TT và DL) - Ủy viên, Thư ký.

(ThS. Võ Công Nam - tác giả đồng chủ biên giáo trình, báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu)

Giáo trình Thư viện học đại cương là giáo trình cấp Bộ do Th.S Võ Công Nam (nguyên Trưởng Khoa Thư viện, Trường Đại học Văn hóa TPHCM) và TS Lê Văn Viết (nguyên Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam) đồng chủ biên. Nội dung của giáo trình trình bày 6 nội dung cơ bản về thư viện và sự nghiệp thư viện, giáo trình giảng dạy ở phần đầu của khối kiến thức cơ sở ngành, ngành học Khoa học thư viện trình độ đại học. Giáo trình này được đánh giá là có tầm quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ ngành thư viện không chỉ ở Việt Nam, mà còn có thể trên phạm vi quốc tế, như GS.TS Đào Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng) đã nhận xét tại buổi nghiệm thu. Giáo trình đảm bảo về mặt khoa học và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn khi được đua vào sử dụng.

(TS Nguyễn Thế Dũng - Phó Hiệu Trưởng/ Phụ trách Trường, thành viên Hội đồng, trình bày nội dung nhận xét của mình)

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu giáo trình này với tỉ lệ đồng ý là 100% thành viên của Hội đồng.

Trong thời gian tới, giáo trình sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xuất bản, cho lưu hành và ứng dụng vào trong công tác giảng dạy và nghiên cứu trong cả nước.

 

 

Tin và ảnh: Tôn Long Hạ

BBT Website, cập nhật

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154