Chuyên mục: Các hoạt động    Ngày đăng: 26/04/2017

Nghiệm thu đề tài cấp Trường “Ngôn ngữ trong văn bản quản lý của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”


 

Ngày 25/04/2017 Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Trường " Ngôn ngữ trong văn bản quản lý của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh " do TS. Tạ Thị Thanh Tâm làm chủ nhiệm đề tài và nhóm tác giả là cán bộ, giảng viên Nhà trường.

 

Hội đồng nghiệm thu gồm có các thành viên: PGS.TS. Lâm Nhân (Phó hiệu Trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS, Trịnh Sâm (Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Phản biện 1), PGS.TS Nguyễn Công Đức (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc Gia TPHCM, Phản biện 2), PGS.TS Đỗ Ngọc Anh (Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Ủy viên), ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm (Phòng QLKH&HTQT, Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Ủy viên, Thư ký Hội đồng).

Thực hiện triển khai nghiên cứu về đề tài này từ năm 2016, nhóm tác giả đã tổ chức tiến hành khảo sát bằng phiếu thăm dò ngẫu nhiên thuận tiện đối với 180 công chức tại 3 sở gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ; và 4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận huyện gồm UBND quận Mười, UBND quận Phú Nhuận, UBND huyện Củ Chi tại TPHCM, UBND huyện Bình Chánh.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét, đánh giá cao về tính thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn đóng góp cho việc xác lập các chuẩn mực trong và ngoài ngôn ngữ của văn bản quản lý cũng như gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu đặc biệt rất có giá trị về mặt ứng dụng. Đề tài là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho cán bộ hành chính trong soạn thảo văn bản hành chính. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của chủ nhiệm đề tài và nhóm tác giả trong việc tổ chức và thực hiện.

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài này đã được 5/5 thành viên Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.

 

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Hồng Thắm

Phòng QLKH&HTQT

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154