Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 12/05/2014

Nghiệm thu cấp Khoa Giáo trình "Quản lý Nhà nước về Văn hóa"


Sáng ngày 05/5/2014 Hội đồng khoa học Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp Khoa Giáo trình "Quản lý Nhà nước về Văn hóa" do TS. Huỳnh Văn Tới biên soạn.
 
(Quang cảnh làm việc của Hội đồng và người biên soạn giáo trình - TS. Huỳnh Văn Tới (ngồi giữa) - Ảnh: Long Hạ)
 Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc kiểm tra rà soát, hệ thống lại và biên soạn mới giáo trình các môn học phục vụ cho mục đích đào tạo và đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa giáo trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tiến hành biên soạn mới một số giáo trình, trong đó có giáo trình "Quản lý Nhà nước về Văn hóa". Giáo trình này được biên soạn bởi một nhà giáo, và cũng là một người có thâm niên trong công tác quản lý văn hóa, đặc biệt là thực tiễn về các vấn đề văn hóa ở cơ sở - Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới (Trưởng Ban Tuyên giáo, Tỉnh ủy Đồng Nai).
Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học đánh giá cao về những đóng góp và tinh thần cộng tác, giúp đỡ của Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới với Nhà trường. Hội đồng cũng đánh giá cao về tiến độ thực hiện việc biên soạn và nội dung của giáo trình. Có thể xem đây là tiền đề thuận lợi và là cơ sở để Nhà trường tiếp tục có những đề xuất cộng tác với Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới trong việc giảng dạy và biên soạn các giáo trình khác có chuyên môn liên quan.
Mặc dù có những đánh giá cao về nội dung của giáo trình này, nhưng Hội đồng khoa học Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số cũng đã có những trao đổi, phản biện và góp ý thêm về mặt chuyên môn, nội dung để người biên soạn tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện, trình Hội đồng khoa học của Nhà trường tổ chức buổi nghiệm thu cuối cùng và hoàn thành, đưa vào sử dụng bộ giáo trình này.
T.L.H

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154