Chuyên mục: Chương trình đào tạo    Ngày đăng: 26/03/2018

Nghiệm thu cấp Bộ giáo trình Di sản văn hóa


Ngày 22/3/2018 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ do Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, đã tổ chức nghiệm thu giáo trình Di sản văn hóa, do PGS.TS Lâm Nhân chủ biên.

Thành phần Hội đồng gồm có: TS Lê Thị Thu Hiền (Vụ trưởng vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS Đặng Văn Thắng (Trường ĐH KHXH&NV, phản biện 1), PGS.TS Trần Văn Ánh (Trường ĐH Văn Hiến, phản biện 2), PGS.TS Nguyễn Thế Dũng (Hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa Tp.HCM, Ủy viên), PGS.TS Nguyễn Đức Lộc ( Trường ĐH Thủ Dầu Một, Ủy viên, TS. Nguyễn Đức Tuấn (Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM, Ủy viên); ThS Đỗ Thị Kim Thương (Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư ký).

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là giáo trình môn học có nội dung phù hợp với yêu cầu của trình độ đào tạo ngành di sản văn hóa và là nguồn tư liệu có nội dung phong phú, phù hợp cho sinh viên học tập, cũng như phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về di sản văn hóa.

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao giáo trình Di sản văn hóa do PGS.TS Lâm nhân chủ biên, đồng ý thông qua và đề nghị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để kịp thời xuất bản.

 

Cung cấp thông tin: Nguyễn Thái Hòa (Khoa DSVH)

Biên tập và cập nhật: Tôn Long Hạ - BBT Website

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154