Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 23/06/2014

Nghiệm thu cấp Bộ các giáo trình "Ký hiệu học văn hóa" và "Tâm lý học trong tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin"


Nhằm mục đích bổ sung, hoàn thiện các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo của mình, Trường Đại học Văn hóa TPHCM luôn coi trọng việc biên soạn các giáo trình và các tài liệu tham khảo khác thông qua việc thực hiện các công trình khoa học có nội dung và chất lượng chuyên môn cao. Trong những năm gần đây, Nhà trường đã đăng ký và thực hiện biên soạn nhiều giáo trình, trong đó có hai giáo trình "Ký hiệu học văn hóa" và "Tâm lý học trong tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin".
 
 
Sáng 21/6/2014, Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiệm thu Cấp Bộ đối với hai giáo trình "Ký hiệu học văn hóa" và "Tâm lý học trong tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin" do các tác giả là giảng viên và cộng tác viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM biên soạn.
 
* Hội đồng đánh giá nghiệm thu giáo trình "Ký hiệu học văn hóa" của tập thể tác giả PGS.TS. Nguyễn Tri Nguyên (nguyên là cố vấn khoa học của Nhà trường) - chủ biên và TS. Cung Dương Hằng (Trưởng Khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM) - đồng tác giả biên soạn, bao gồm:
1. PGS.TS. Đào Mạnh Hùng (Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VH,TT&DL) - Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS. Trần Ngọc Thêm (Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường ĐH. KHXH&NV, ĐH Quốc Gia TPHCM) - Phản biện 1
3. PGS.TS. Nguyễn Xuân Tiên (Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM) - Phản biện 2
4. GS.TS. Nguyễn Đức Dân (Nguyên Giảng viên Trường ĐH. KHXH&NV, ĐH Quốc Gia TPHCM) - Ủy viên
5. PGS.TS. Trần Văn Ánh (Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM) - Ủy viên
6. TS. Nguyễn Xuân Hồng (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM) - Ủy viên
7. ThS. Đỗ Thị Kim Thương (Vụ Đào tạo, Bộ VH,TT&DL) - Ủy viên, kiêm Thư ký
(PGS.TS. Nguyễn Tri Nguyên và TS. Cung Dương Hằng - các tác giả biên soạn giáo trình "Ký hiệu học văn hóa")
 
 * Hội đồng đánh giá nghiệm thu giáo trình "Tâm lý học trong tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin" do Tiến sĩ Đỗ Ngọc Anh (Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM) biên soạn, bao gồm:
1. PGS.TS. Đào Mạnh Hùng (Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VH,TT&DL) - Chủ tịch Hội đồng
2. TS. Đinh Phương Duy (Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý Cán bộ TPHCM) - Phản biện 1
3. ThS. Hồ Thị Song Quỳnh (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, Khu vực II) - Phản biện 2
4. PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng (Trường ĐH. KHXH&NV, ĐH Quốc Gia TPHCM) - Ủy viên
5. PGS.TS. Trần Văn Ánh (Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM) - Ủy viên
6. TS. Nguyễn Xuân Hồng (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM) - Ủy viên
7. ThS. Đỗ Thị Kim Thương (Vụ Đào tạo, Bộ VH,TT&DL) - Ủy viên, kiêm Thư ký
 (Hội đồng nghiệm thu giáo trình "Tâm lý học trong tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin" của TS. Đỗ Ngọc Anh)
 
Đây là hai trong số rất nhiều giáo trình mà Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã và đang tiếng hành biên soạn, chỉnh sửa bổ sung nhằm đáp ứng các yêu cầu về giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên Nhà trường. Đặc biệt, các giáo trình này không chỉ giới hạn trong phạm vi giảng dạy, học tập của giảng viên Nhà trường, nó còn đáp ứng được các yêu cầu là tài liệu giáo trình chính, phù hợp với rất nhiều cấp bậc đào tạo từ Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học của các Trường Đại học, các Viện có đào tạo các chuyên ngành và nội dung liên quan.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện việc biên soạn của các cá nhân và tập thể các tác giả. Ngoài ra, Hội đồng nghiệm thu đã đồng ý thông qua nội dung của các giáo trình với phiếu thuận đạt tỉ lệ rất cao. Qua đó cho thấy tập thể các tác giả đã có những đầu tư công phu và tâm huyết cho các công trình này.
Từ những thành công này, Trường Đại học Văn hóa TPHCM sẽ tiếp tục phát huy các nguồn lực vốn có của mình để tiếp tục thực hiện việc biên soạn các giáo trình tiếp theo đạt kết quả tốt nhất.
 
Tin và ảnh: Long Hạ

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154