Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 20/04/2017

Mã tổ hợp môn xét tuyển các chuyên ngành - Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017


MỜI XEM THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ MÃ KHỐI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂNTỔ HỢP MÔN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

THEO TỪNG NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH CỤ THỂ NHƯ SAU:

* Thí sinh xem thêm nội dung tại địa chỉ sau để cập nhật đầy đủ thông tin tuyển sinh của Nhà trường năm 2017:

http://hcmuc.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017-cua-truong-dai-hoc-van-hoa-tp-ho-chi-minh-2873.html

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154