Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 17/11/2014

Lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 1 (2011-2014) bảo vệ luận văn thạc sĩ


 
Ngày 17/11/2014, tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Sau Đại học tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Quản lý văn hóa, khóa 1 (2011-2014)

Từ năm 2011 đến nay, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo bậc học cao học với hai chuyên ngành Quản lý văn hóa (Khóa I, bắt đầu từ năm 2011) và Văn hóa học (Khóa I, bắt đầu từ năm 2013). Tính đến nay, số lượng học viên cao học do Nhà trường tuyển sinh và đào tạo cho cả hai chuyên ngành đã lên đến con số 271 học viên.
Lớp cao học Quản lý văn hóa, khóa I (2011-2014) với tổng số 57 học viên, đã hoàn thành chương trình học tập theo đúng quy định về đào tạo bậc cao học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Chương trình tổ chức bảo vệ luận văn cho học viên của lớp Cao học Quản lý văn hóa khóa 1 được tổ chức thành nhiều đợt. Trong đó, đợt 1, tổ chức vào ngày 17/11/2014 với danh sách gồm 9 học viên (Danh sách học viên bảo vệ đợt 1) và bao gồm 2 Hội đồng:
* Hội đồng 1, gồm các thành viên:
1. GS.TS Nguyễn Chí Bền (Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam) - Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc Gia TPHCM) - Phản bện 1
3. TS Huỳnh Ngọc Thu (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc Gia TPHCM) - Phản biện 2
4. TS Nguyễn Xuân Hồng (Trường Đại học Văn hóa TPHCM) - Ủy viên
5. TS. Lâm Nhân (Trường Đại học Văn hóa TPHCM) - Thư ký
(Thành viên Hội đồng 1)
* Hội đồng 2, gồm các thành viên:
1. TS Đỗ Ngọc Anh (Trường Đại học Văn hóa TPHCM)- Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS Trần Văn Ánh (Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM)- Phản bện 1
3. TS Mai Mỹ Duyên (Nguyên Phó trưởng Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Văn hóa TPHCM) - Phản biện 2
4. PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam) - Ủy viên
5. TS. Nguyễn Đệ (Trường Đại học Văn hóa TPHCM) - Thư ký
(Thành viên Hội đồng 2)
Tại buổi bảo vệ, các học viên đã trình bày tóm tắt nội dung luận văn theo các yêu cầu do Hội đồng quy định và trả lời đầy đủ các câu hỏi do các thành viên hội đồng đặt ra.
 
(Học viên trình bày luận văn tại buổi bảo vệ)
Kết thúc buổi sáng ngày 17/11/2014, có tổng cộng 5 học viên đã hoàn thành bảo vệ luận văn và được Hội đồng chấm bảo vệ luận văn đánh giá cao. Qua đó, bước dầu cho thấy công tác tổ chức đào tạo sau đại học của Nhà trường đã được thực hiện tốt và học viên xứng đáng nhận học vị thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa.
(Thành viên Hội đồng, đồng nghiệp và người thân chúc mừng học viên Nguyễn Thị Thạch Ngọc - áo dài xanh, đã hoàn thành bảo vệ luận văn)
 

 Ghi chú: Đang tiếp tục cập nhật tin tức phần bảo vệ luận văn của các học viên còn lại theo danh sách đợt 1.
 
Tin và ảnh: Tôn Long Hạ
(Bộ phận Tạp chí và Website Trường ĐH Văn hóa TPHCM)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154