Chuyên mục: Liên hệ    Ngày đăng: 03/03/2017

Liên hệ Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật


Văn phòng Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật

Địa chỉ: Lầu 1, Khu Hiệu bộ (Khu A), số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM

Điện thoại: 083.5120565

Email: khoaquanlyvhnt@gmail.com

Tin liên quan

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154