Chuyên mục: Khoa Sau đại học    Ngày đăng: 14/04/2015

Lịch trình đào tạo một khóa học bậc Thạc sĩ của Trường Đại học Văn hóa TPHCM


LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO MỘT KHÓA THẠC SĨ

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh ban hành lịch trình đào tạo thạc sĩ như sau:

 

TT

Nội dung

Thời gian

Cấp thực hiện

1

Tuyển sinh

Tháng 4 hoặc tháng 9 (theo kế hoạch của Trường và quy định của Bộ GD&ĐT)

Trường

2

Khai giảng (nhập học)

Tháng 6 hoặc tháng 10

Trường

3

Thời gian học chuyên môn

2 năm (Học kỳ I, II, III, IV)

 

Học 2 môn chung (Triết học Mác – Lênin và Ngoại ngữ) và 3 môn cơ sở ngành

Học kỳ I: từ tháng 6 đến hết tháng 10 (nếu thi tuyển sinh tháng 4) hoặc từ tháng 10 đến tháng 2 (nếu thi tuyển sinh tháng 9). Sẽ có lịch cụ thể phát cho học viên và thông báo trên mạng của Trường)

Khoa Sau đại học

Học các môn chuyên ngành

- Học kỳ II, kỳ III (Khoa Sau đại học báo cáo Nhà trường thời khóa biểu cụ thể, có tên giáo viên giảng dạy, thời gian học trước khi tổ chức học các môn chuyên ngành) và nộp:

+ Bảng điểm từng học kỳ

+ Bảng điểm toàn bộ khóa học có điểm TB chung

Khoa Sau đại học

 

4

Thực hiện luận văn tốt nghiệp

- Học viên đăng ký tên đề tài và Bảo vệ đề cương cuối học kỳ II hoặc đầu học kỳ III (theo kế hoạch cụ thể của Khoa Sau đại học)

- Học kỳ IV: viết luận văn tốt nghiệp

Hội đồng KH&ĐT của Trường

5

Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp (theo quy định của bộ GD&ĐT)

- Học viên nộp luận văn trước tháng thứ 24 (tính từ tháng của học kỳ đầu tiên).

- Luận văn được bảo vệ ở 02 cấp:

+ Bảo vệ sơ bộ (do khoa Sau đại học phối hợp với khoa chuyên môn tổ chức)

+ Bảo vệ chính thức: Khoa Sau đại học tổ chức sau khi có kết quả bảo vệ sơ bộ. Bảo vệ chính thức định kỳ tổ chức 01 lần/ 01 tháng (thời gian bảo vệ sẽ thông báo cụ thể cho học viên vào đầu tháng)

Trường

Hồ sơ xin bảo vệ luận văn

- Hồ sơ bảo vệ luận văn sơ bộ gồm có:

+ Đơn xin bảo vệ luận văn

+ Luận văn và bản tóm tắt luận văn (03 cuốn)

- Hồ sơ bảo vệ luận văn chính thức gồm có:

+ Đơn xin bảo vệ luận văn

+ Lý lịch khoa học

+ Bảng điểm quá trình học tập

+ Bảng nhận xét, đánh giá của GVHD về quá trình thực hiện luận văn của học viên

+ Thông tin luận văn

+ Quyết định công nhận đề tài

+ Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ

+ Luận văn và bản tóm tắt luận văn (06 cuốn)

Khoa chuyên môn và Khoa Sau đại học

Hoàn chỉnh luận văn

Sau khi bảo vệ chính thức, tác giả luận văn sửa chữa theo góp ý của hội đồng. Trong thời gian 30 ngày tính từ ngày bảo vệ, tác giả phải nộp về khoa Sau đại học:

- Bản giải trình sửa chữa: căn cứ vào kết luận của Hội đồng, tác giả cần phải giải trình sửa chữa: Những vấn đề đã sửa, những vấn đề chưa sửa hoặc bảo lưu quan điểm cá nhân cần phải giải trình rõ ràng.

- 02 bản bìa cứng, in nhũ vàng theo đúng quy định để lưu trữ.

 

6

Trao bằng tốt nghiệp

TrườngMột năm một đợt vào dịp 20/11

 

7

Thay đổi trong quá trình đào tạo


Nghỉ học tạm thời

Học viên được nghỉ học tạm thời tối đa 02 học kỳ và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp:

1/Được điều động vào lực lượng vũ trang;

2/Bị đau ốm;

3/Vì nhu cầu cá nhân (trường hợp này phải hoàn thành ít nhất một học kỳ ở cơ sở đào tạo). Học viên làm đơn kèm theo minh chứng lý do xin tạm ngừng, có ý kiến của Ban lãnh đạo khoa Sau đại học và giáo viên hướng dẫn (nếu có).

 


Thay đổi đề tài, người hướng dẫn

Chậm nhất sau 03 tháng, tính từ ngày nhận quyết định giao người hướng dẫn khoa học. Nếu thấy cần đổi tên đề tài, học viên làm đơn có ý kiến người hướng dẫn trình Ban lãnh đạo Khoa và Hội đồng đào tạo Sau đại học. Hội đồng đào tạo Sau đại học sẽ họp để quyết định việc đổi tên đề tài và người hướng dẫn.

 

8

Bảo vệ luận văn muộn

Trong quá trình đào tạo, nếu Học viên không có đơn xin nghỉ học tạm thời mà sau 30 tháng chưa bảo vệ chính thức là bảo vệ luận văn muộn.

Học viên bảo vệ luận văn muộn sẽ phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức bảo vệ luận văn ở các cấp sơ bộ và chính thức.

Học viên không bảo vệ luận văn sau 04 năm kể từ khi trúng tuyển, sẽ buộc bị thôi học

  
 
Tôn Long Hạ
Bộ phận Tạp chí và Website, cập nhật ngày 14/4/2015

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154