Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 09/06/2016

Khung thời gian đào tạo năm học 2016 - 2017


KHUNG THỜI GIAN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1. Học kỳ I (15/8/2016 - 14/01/2017): 22 tuần.

- Sinh hoạt đầu học kỳ: ngày 15/8/2016 (Thứ Hai).

- Sinh hoạt công dân đầu năm: 1 tuần (16/8 - 20/8/2016). Viết thu hoạch: 22/8/2016.

- Thời gian giảng dạy và học tập: 19 tuần (23/8/2016 - 31/12/2016).

- Sinh viên năm thứ nhất học giáo dục quốc phòng: 1 tháng, từ ngày 19/12/2016 - 13/01/2017.

- Thời gian thi kọc kỳ I: 2 tuần, từ ngày 03/01 - 13/01/2017.

- Bình bầu rèn luyện học kỳ I: ngày 14/01/2017.

- Những ngày nghỉ dạy và học:

+ Kỷ niệm Ngày Quốc khánh: ngày 02/9/2016 (Thứ Sáu).

+ Tổ chức khai giảng khóa học, năm học mới: 05/9/2016 (Thứ Hai)

+ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam: ngày 18/11/2016 (Thứ Sáu).

+ Tết Dương lịch (nghỉ bù): ngày 02/01/2017 (Thứ Hai).

+ Kỷ niệm Ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam: ngày 07/01/2017 (Thứ Bảy).

Nghỉ Tết Nguyên Đán 2017: 3 tuần, từ 15/01/2017 (18/12 Âm lịch) - 05/02/2017 (09/01 Âm lịch).

2. Học kỳ II (06/02/2017 - 30/6/2017): 21 tuần.

- Sinh hoạt đầu học kỳ: ngày 06/02/2017 (Thứ Hai).

- Thời gian giảng dạy và học tập: 19 tuần (từ 07/02 - 17/6/2017).

- Thời gian thi học kỳ II: 2 tuần (19/6 - 30/6/2017).

- Bình bầu rèn luyện học kỳ II: ngày 01/7/2017.

- Những ngày nghỉ dạy và học:

+ Kỷ niệm ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM: ngày 25/3/2017 (Thứ Bảy).

+ Giỗ tổ Hùng Vương: ngày 06/4/2017 (Thứ Năm).

+ Giải phóng Miền Nam, Quốc tế lao động: ngày 01/5 - 02/5/2017 (Thứ Hai, Thứ Ba).

Nghỉ hè 2017: 6 tuần, từ ngày 03/7/2017 đến ngày 13/8/2017.

3. Học kỳ hè (dành cho các đối tượng: sinh viên học vượt/học chậm tiến độ/học lại lớp riêng).

Thời gian và điều kiện mở lớp học: 6 tuần, từ ngày 03/7/2017 đến ngày 12/8/2017, với điều kiện số lượng sinh viên đăng ký học đảm bảo sĩ số tối thiểu (40 sinh viên/lớp học phần). Trường hợp đặc biệt số lượng ít hơn phải có ý kiến của Hiệu trưởng.

 

* Các Khoa, Bộ môn và các Phòng liên quan lưu ý:

- Lập kế hoạch hoạt động đào tạo theo khung thời gian trên.

- Thực hiện đúng kế hoạch tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch đào tạo từng học kỳ.

- Các lớp có chương trình thực tập giữa khóa hoặc thực tập tốt nghiệp, phải tổ chức cho sinh viên thi kết thúc các học phần đã học trong học kỳ trước khi đi thực tập.

 

* Mời xem chi tiết và tải nội dung khung thời gian đào tạo năm học 2016 - 2017 tại đây

 

Tôn long Hạ - BBT Website, cập nhật

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154