Chuyên mục:    Ngày đăng: 14/03/2017

Giới thiệu tổng quan khoa LLCT&KTĐC


A. Lịch sử thành lập

Khoa Lý luận chính trị và Kiến thức Đại cương thành lập trên cơ sở Tổ Văn hóa của Trường Lý luận và Nghiệp vụ II. Khoa có nhiệm vụ giảng dạy phần kiến thức đại cương: Các môn Lý luận chính trị, các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn, các môn học phát triển kỹ năng.

Cán bộ, giảng viên đã công tác tại Khoa: Trần Cường, Nguyễn Cao Cấp, Lê Quang Thiều, Lê Đức Nga, Vũ Thúy Minh, Đỗ Ngọc Anh, Lưu Nguyên Kim, Nguyễn Thị Kim Tư, Nguyễn Thị Ty, Nguyễn Thị Hương Giang, Đoàn Thị Phương Thảo, Hà Trung Kiên, Nguyễn Văn Khánh, Phan Xuân Yến…

1. Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ:

+ Trần Cường (Tổ trưởng Tổ Văn hóa)

+ Lê Đức Nga (Trưởng khoa)

+ Vũ Thúy Minh ( Trưởng khoa)

+ PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh (Phó trưởng khoa)

+ NCS. Trương Thuỳ Hương (Phó trưởng khoa, Phụ trách - đương nhiệm)

+ TS. Trần Quốc Hoàn (Phó trưởng khoa - đương nhiệm)

2. Nhân lực của Khoa hiện nay

* Phụ trách Khoa

+ Phó Trưởng Khoa phụ trách: NCS. Trương Thùy Hương

+ Phó Trưởng Khoa: TS. Trần Quốc Hoàn

* Tổ Lý luận chính trị:

TS. Trần Quốc Hoàn (Tổ trưởng), ThS. Hà Vân Khanh,ThS. Hoàng Phương Liên, ThS. Lê Bá Vương, ThS. Nguyễn Hoàng Minh.

* Tổ Khoa học xã hội và nhân văn:

ThS. Nguyễn Thị Huê (Tổ trưởng), ThS. Đỗ Thanh Hương, ThS. Lê Thị Minh Thư, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS. Phan Đình Dũng

* Tổ Ngoại ngữ - Tin học:

ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Tổ trưởng), ThS. Trương Thuỳ Hương, ThS. Trương Mai Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Việt Nga, ThS. Vũ Văn Nam.

*Tổ Thể dục thể thao: ThS. Nguyễn Quốc Hùng (Tổ trưởng).

* Giáo vụ: ThS. Thiều Thị Liên

B. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa.

- Tổ chức, quản lí, điều hành hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa.

2. Nhiệm vụ

2.1. Đào tạo

- Xây dựng và phát triển chương trình các trình độ đào tạo, hệ đào tạo, hình thức đào tạo thuộc phần Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương.

- Tổ chức, điều hành, quản lý đào tạo; xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi kết thúc học phần theo các chương trình đào tạo của Khoa.

- Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn học trong chương trình đại cương do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cho học sinh, sinh viên thuộc các hệ, các khoa khác nhau của trường. Các môn học này được chia thành những nhóm chính sau đây:
+ Các môn Lý luận chính trị.
+ Các môn khoa học xã hội & nhân văn: Mỹ học, Tâm lý học, Pháp luật, Lịch sử văn minh thế giới, Xã hội học, Logic học …
+ Các môn có tính chất thực hành: Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất.
Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Khoa đạt tỉ lệ 80 % có trình độ sau đại học. Ngoài những giảng viên cơ hữu, Khoa còn mời các giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học có uy tín và các tình nguyện viên đến từ Vương quốc Anh, Úc, Newzealand … cùng tham gia giảng dạy. Tập thể Khoa đã hoàn thành việc biên soạn các chương trình giáo dục học đại cương và chương trình liên thông cho các bậc học theo yêu cầu của Nhà trường. Hiện nay Khoa đã chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

2.2 Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức, điều hành và quản lý lao động nghiên cứu khoa học của giảng viên thuộc Khoa.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy thuộc phần Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2.3 Công tác sinh viên

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

2.4 Các nhiệm vụ khác

- Quản lý viên chức và người lao động theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý toàn bộ tài sản nhà trường đã giao cho Khoa.

- Xây dựng kho tư liệu của Khoa (gồm giáo trình, các tài liệu chuyên khảo, đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu...).

- Thống kê, lưu trữ các tài liệu có liên quan đến đào tạo theo quy định, làm các loại loại báo cáo theo yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tin liên quan

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154