Chuyên mục:    Ngày đăng: 20/02/2017

Giới thiệu sơ lược về Khoa Du lịch


1. Giới thiệu sơ lược về Khoa Du lịch

Khoa Du lịch (trước đây là Khoa Văn hóa Du lịch) được thành lập từ năm 1996. Hiện nay Khoa có 2 tổ chuyên môn, 1 Trung tâm dịch vụ du lịch, với 11 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh và 7 thạc sĩ. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học thường xuyên với Khoa còn có nhiều GS, PGS, Tiến sĩ, Thạc sĩ từ nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trên địa bàn TP. HCM và một số địa phương khác.

Hiện nay, Khoa đang đào tạo các hệ gồm: chính quy tập trung (bậc Đại học và Cao đẳng) và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Trong những năm qua, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã liên kết với Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội để đào tạo Thạc sĩ Du lịch học cho 3 khóa với hơn 100 học viên. Ngòai đào tạo dài hạn, Khoa Du lịch đang mở rộng họat động đào tạo ngắn hạn nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch cho các tỉnh phía Nam. Chương trình đào tạo ngắn hạn khá đa dạng và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các địa phương hiện nay. Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn bao gồm: các lớp đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1, 2, 3 tháng theo chương trình quy định của Tổng cục Du lịch (tại Công văn số 101/TCDL-LH, ngày 30 tháng 01 năm 2013) để được xem xét cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch; các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý du lịch và nghiệp vụ du lịch dành cho các đối tượng đang làm việc tại các cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp du lịch và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo nghề du lịch.

Từ năm học 2010-2011, ngoài chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, Khoa đã mở thêm 2 chuyên ngành mới là: Quản lý du lịch; Thiết kế và điều hành chương trình du lịch. Chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên, đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng hướng dẫn, thiết kế và tổ chức, điều hành chương trình du lịch cũng như tham gia vào hoạt động quản lý lữ hành tại các doanh nghiệp du lịch, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Khoa đã tích cực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các hoạt động ngoại khoá nhằm trang bị thêm và tăng cường rèn luyện nghiệp vụ và các kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua Câu lạc bộ Hướng dẫn viên du lịch và Câu lạc bộ Anh văn. Các chuyến thực tế nghiệp vụ được tổ chức bài bản với sự phối hợp chặt chẽ, có chất lượng giữa Khoa với các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trong năm học 2016-2017, Khoa có gần 900 sinh viên các hệ thuộc bậc đại học và cao đẳng đang theo học. Đây cũng là một trong những khoa có qui mô đào tạo sinh viên du lịch lớn nhất trong hệ thống các trường đại học công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay. Qua hơn 20 năm đào tạo, chất lượng đào tạo của khoa Du lịch đã được các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao. Khoa thực sự khẳng định được thương hiệu là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở các tỉnh phía Nam. Rất nhiều sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đã và đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch hàng đầu cả nước như: Saigontourist, Vietravel, Cholontourist, Fiditour, Benthanh Tourist, Hanoitourist, Dulich viet,… cũng như nhiều cơ sở đào tạo du lịch và cơ quan quản lý về du lịch ở nhiều địa phương trên cả nước.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho các tỉnh phía Nam, tại buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai ngày 18/8/2011, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện (8 ha) để Trường ĐH Văn hóa TP.HCM xây dựng Khoa Du lịch – đây là tiền đề phát triển thành Trường ĐH Du lịch đầu tiên của phía Nam và của cả nước.

2. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học nguồn nhân lực ngành Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) và các chuyên ngành du lịch.

3. Nhiệm vụ:

3.1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học dài và ngắn hạn thuộc lĩnh vực du lịch;

3.2. Đào tạo:

- Xây dựng chương trình đào tạo cho các trình độ, hệ đào tạo, hình thức đào tạo ngành Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) và các chuyên ngành du lịch;

- Tổ chức, điều hành, quản lý đào tạo, xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi kết thúc học phần theo các chương trình đào tạo của Khoa;

- Đề xuất, giới thiệu các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia vào hoạt động giảng dạy của Khoa;

- Liên kết, hợp tác, phối hợp với các tổ chức và doanh nghiệp du lịch nhằm tạo sự gắn bó giữa hoạt động đào tạo của Khoa với thực tiễn;

3.3. Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức, điều hành và quản lý lao động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên thuộc Khoa;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy các học phần do Khoa quản lý;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

3.4. Công tác sinh viên:

- Phân công giảng viên, cán bộ làm công tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập cho sinh viên;

- Thông tin những vấn đề có liên quan đến việc học tập và rèn luyện cho sinh viên biết và thực hiện;

- Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp;

- Theo dõi và tổ chức đánh giá rèn luyện của sinh viên thuộc Khoa.

- Tư vấn về việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Thống kê, đánh giá việc làm sinh viên sau tốt nghiệp.

3.5. Các nhiệm vụ khác:

- Quản lý viên chức và người lao động theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý toàn bộ tài sản Nhà trường đã giao cho Khoa;

- Thống kê, lưu trữ các tài liệu có liên quan đến đào tạo theo quy định, làm các loại loại báo cáo theo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Liên hệ - Liên kết website: Khoa Du lịch
Phòng B 104, 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền. Quận 2 TPHCM
Tel: 08 3512 5676 Email: khoadulich@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154