Chuyên mục:    Ngày đăng: 01/06/2016

Giới thiệu Khoa Truyền Thông


KHOA TRUYỀN THÔNG

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Truyền thông được thành lập theo quyết định số 297/QĐ-ĐHVH HCM ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM. Sự ra đời của Khoa là kết quả của dự án “Nghiên cứu đào tạo ngành Truyền thông và Văn hoá tại Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM” do Quỹ Ford tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và phát triển Văn hoá (A&C) điều phối. Sản phẩm của dự án là chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông Văn hoá được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các cơ sở đào tạo, các đài truyền hình, các công ty truyền thông trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ của Khoa Truyền thông là đào tạo cử nhân hệ chính quy chuyên ngành Truyền thông Văn hoá (thuộc ngành Văn hoá học). Hiện nay, Khoa Truyền thông đang đào tạo 4 khoá với 260 sinh viên đến từ khắp mọi miền đất nước. Là khoa non trẻ của Trường nhưng Khoa Truyền thông đang từ bước khẳng định được thế mạnh của mình trong việc đào tạo ra các cử nhân có đầy đủ kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, quản lý, tổ chức các hoạt động truyền thông trên nền tảng văn hoá, đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với thời đại.

2. Sứ mệnh - tầm nhìn – giá trị cốt lõi:

- Sứ mệnh: Khoa Truyền thông – Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM là nơi kết nối linh hoạt kiến thức và kỹ năng, hàn lâm và thực tiễn, tài năng và đạo đức, chuẩn mực và cách tân, cá nhân và xã hội; là nguồn khai mở khả năng sang tạo và tư duy phản biện.

- Tầm nhìn: Khoa Truyền thông sẽ trở thành:

+ Một cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành Truyền thông và Văn hoá đạt chuẩn, cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng, phù hợp với nhu cầu xã hội và thời đại.

+ Một trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín trên phạm vi cả nước; dần tiến tới khu vực.

+ Một môi trường sư phạm chuẩn mực và thân thiện.

- Giá trị cối lõi: Tâm – Tín – Trí – Tân

- Khẩu hiệu hành động (slogan): Kết nối sáng tạo vì một cộng đồng không biên giới

3. Chức năng – nhiệm vụ:

3.1. Chức năng: Khoa Truyền thông là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của Khoa theo định hướng chiến lược chung của Nhà trường; quản lí, điều hành các hoạt động chuyên môn như đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý viên chức; giáo dục, rèn luyện sinh viên của Khoa. 

3.2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển Khoa cho Ban Giám hiệu. Xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Bộ môn; nâng cao năng lực giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu nhằm đảm bảo chất lượng công tác của Khoa và của trường.

- Xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông văn hóa; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của Khoa.

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các công ty truyền thông – doanh nghiệp nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

- Quản lý, thiết kế, bố trí, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật và trang thiết bị phù hợp yêu cầu đào tạo và mang tính thời đại.

4. Thông tin liên hệ:
- Điện thoại: (08) 35190321.
- Email: mediaculture.hcmuc@gmail.com; khoatruyenthong@hcmcu.edu.v
- Facebook: https://www.facebook.com/truyenthong.vanhoa 
- Fanpage: https://www.facebook.com/mediaculture.hcmuc

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154