Chuyên mục:    Ngày đăng: 04/06/2014

Giới thiệu Khoa Thư Viện Thông Tin


I. Quá trình hình thành:
 

Là Khoa chuyên môn được hình thành sớm nhất của trường Lý luận và Nghiệp vụ II, nay là trường Đại học Văn Hóa Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 1976: Đào tạo bậc Trung học
Năm 1980: Liên kết với Đại học Văn hóa Hà Nội đào tạo bậc Đại học
Năm 1995: Đào tạo bậc Cao đẳng
Năm 2006: Đào tạo bậc Đại học
Năm 2007: Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
Năm 2009: Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên đại học

 

II. Chức năng nhiệm vụ:

 

1. Đào tạo và quản lý sinh viên ngành TVTT từ bậc Trung cấp đến Đại học theo học chế tin chỉ với các hình thức đào tạo chính qui tập trung, vừa học vừa làm, liên thông,…
2. Nghiên cứu khoa học TVTT: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Trường hoặc với địa phương. Biên soạn giáo trình, chương trình đào tạo từ bậc Trung học đến bậc Đại học. Tiếp nhận những thành tựu, những kinh nghiệm tiên tiến trong và ngoài nước để bổ sung vào giáo trình.
3. Nghiên cứu ứng dụng, tư vấn triển khai, phản biện các đề tài, đề án liên quan đến hoạt động TVTT.
4. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên chuyên ngành TVTT, hỗ trợ các cơ sở đào tạo TVTT khu vực phía Nam.

 

III. Thành tích đạt được:

 

1. Công tác đào tạo:
Qua 35 năm hình thành và phát triển, Khoa TV-TT đã cung cấp cho các trung tâm thông tin thư viện phía Nam trên 4000 cán bộ TV-TT với các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học với các trình thức đào tạo như chính qui, vừa học vừa làm, liên thông đại học.
2. Công tác nghiên cứu khoa học: Trong năm năm gần đây, khoa đã hoàn thành 2 công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 3 công trình nghiên cứu cấp trường. Đã biên soạn xong chương trình đào tạo bậc đại học theo học chế tin chỉ với 3 chuyên ngành đã được phê duyệt cho giảng dạy từ năm học 2009 – 2010.
3. Hỗ trợ ngành TVTT khu vực phía Nam và các cơ sở đào tạo chuyên ngành TVTT
- Tham gia biên soạn và tư vấn các công trình thư mục: Thư mục địa chí Đồng Nai, thư mục địa chí Bà Rịa - Vũng Tàu, thư mục địa chí Bến Tre, thư mục địa chí An Giang, thư mục địa chí Kiên Giang, đề án phát triển thư viện công cộng Bình Dương, đề án phát triển thư viện điện tử cho trường ĐH Thủy Lợi, Trung học Nghề An Giang, đề án phát triển thư viện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Tham gia xây dựng trên 300 thư viện địa phương, bao gồm: các thư viện tỉnh, thư viện huyện, thư viện xã và các thư viện trường học.

 

IV. Hướng phát triển

 

 - Xây dựng đội ngũ giảng viên theo hướng chuyên môn hóa, trình độ cao, năng lực và đạo đức sư phạm tốt.
- Xây dựng khoa Thư viện Thông tin trở thành một cơ sở đào tạo trọng điểm nguồn nhân lực TVTT tại Việt Nam bản lĩnh, năng động, sáng tạo, hội nhập và có tư duy phê phán.
- Xây dựng khoa Thư viện Thông tin trở thành Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học TVTT có thương hiệu quốc gia và khu vực.
- Xây dựng Trung tâm Thông tin Thư viện thực hành kiểu mẫu, là cơ sở thực tập tham quan cho sinh viên, nghiên cứu sinh ngành TVTT.
- Năm học 2011 – 2012 đào tạo trên đại học ngành TVTT.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154