Chuyên mục:    Ngày đăng: 13/03/2017

Đội ngũ giảng viên


Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật gồm 16 người trong đó có 15 giảng viên và 01 chuyên viên, gồm 2 tiến sỹ, 10 thạc sỹ (6 NCS), 4 cử nhân (2 Cao học), số lượng giảng viên có trình độ sau đại học là 12/16 người chiếm tỷ lệ 75% được cơ cấu 02 tổ chuyên ngành và 01 tổ hành chính thuộc khoa.

(Hình ảnh sơ đồ cơ cấu tổ chức của khoa)

Hiện nay, khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật có 15 giảng viên cơ hữu thường xuyên được học tập và bồi dưỡng kiến thức, cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; khoảng hơn 100 giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các lĩnh vực, chuyên môn đào tạo. Nhìn chung, lực lượng giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, năng nổ, nhiệt tình, từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154