Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 16/10/2017

Khoa Di sản văn hóa mở lớp tập huấn tại Côn Đảo


Từ ngày 3/10/2017 đến ngày 11/10/2017, Khoa Di sản văn hóa phối hợp với Ban Quản lý Di tích Côn Đảo tổ chức lớp tập huấn: “Công tác trùng tu di tích và vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích".

(Ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo phát biểu trong lễ khai giảng lớp tập huấn)

Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích cấp Quốc gia đặc biệt ngày 10/5/2012. Đó là chứng tích phản ánh sâu sắc truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, vĩ đại của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy công tác bảo tồn, gìn giữ di tích là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, đòi hỏi tính nghiệp vụ ngày càng cao của cơ quan quản lý, kết hợp chặt chẽ với tinh thần ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.

(PGS.TS. Lâm Nhân phát biểu trong lễ khai giảng lớp tập huấn)

Lớp tập huấn trang bị các kiến thức về di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; các vấn đề đặt ra cho các di tích ở Côn Đảo; Di sản chiến tranh, cộng đồng và du lịch.

Học viên của lớp tập huấn gồm có công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể, nhân viên các cơ sở du lịch và một số cư dân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

(Ban Tổ chức lớp tập huấn và tập thể giảng viên khoa Di sản văn hóa tham dự lễ khai giảng)

Ngoài các giảng viên khoa Di sản văn hóa, tham gia giảng dạy của lớp tập huấn này còn có GS.TS. Robyn Bushnell, Trưởng khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Sydney, Úc (Western Sydney University) và bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, văn phòng UNESCO tại Hà Nội.

Lớp tập huấn là một trong những nội dung đã được ký kết trong biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý di tích Côn Đảo và Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tin: Phạm Lan Hương

Ảnh: Bùi Hồng Loan

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154