Chuyên mục: Bậc đại học vừa làm vừa học    Ngày đăng: 06/12/2015

Kết quả trúng tuyển các lớp Đại học hệ Vừa làm vừa học và các lớp Đại học Liên thông từ cao đẳng năm 2015


MỜI XEM CHI TIẾT QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TÚNG TUYỂN CỤ THỂ SAU:

1. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và danh sách lớp đại học ngành Quản lý văn hóa, khóa học 2015-2020, hệ vừa làm vừa học, đặt đào tạo tại TPHCM.

2. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và danh sách lớp liên thông đại học từ cao đẳng ngành Bảo tàng học khóa học 2015-2017, hệ vừa làm vừa học, đặt đào tạo tại TPHCM.

3. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và danh sách lớp liên thông đại học từ cao đẳng ngành Khoa học Thư viện, khóa học 2015-2017, hệ vừa làm vừa học, đặt đào tạo tại TPHCM.

4. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và danh sách lớp liên thông đại học từ cao đẳng ngành Quản lý Văn hóa, khóa học 2015 - 2017, hệ vừa làm vừa học, đặt đào tạo tại TPHCM.

5. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và danh sách lớp liên thông đại học từ cao đẳng ngành Việt Nam học, khóa học 2015 - 2017, hệ vừa làm vừa học, đặt đào tạo tại TPHCM.

6. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và danh sách lớp lớp liên thông đại học từ trung cấp ngành Khoa học Thư viện, khóa học 2015-2018, hệ vừa làm vừa học, đặt đào tạo tại tỉnh Sóc Trăng.

7. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và danh sách lớp liên thông đại học từ trung cấp ngành Quản lý văn hóa khóa học 2015-2018, hệ vừa làm vừa học, đặt đào tạo tại tỉnh Tiền Giang.

8. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển và danh sách lớp liên thông đại học từ trung cấp ngành Quản lý văn hóa, khóa học 2015-2018, hệ vừa làm vừa học, đặt đào tạo tại tỉnh Bình Dương.

 

Tôn Long Hạ - BBT Website

Cập nhật ngày 06/12/2015

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154