Chuyên mục: Hoạt động công đoàn    Ngày đăng: 23/10/2017

Kết quả phiên họp lần thứ nhất BCH Công đoàn Trường, nhiệm kỳ XVIII (2017 – 2022)


 

Từ kết quả bầu cử tại Đại hội Cơ sở Công đoàn Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XVIII diễn ra vào ngày 29/9/2017, Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất vào lúc 10g00, ngày 09/10/2017, tại phòng B103 – Cơ sở 1 – Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, để bầu các chức danh, phân công nhiệm vụ và triển khai các công việc Công đoàn trong Quý IV của năm 2017. Tham dự phiên họp, ngoài 7 thành viên của BCH nhiệm kỳ mới, còn có đại diện Đảng ủy, TS. Nguyễn Thế Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Trong phần bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, sau khi ĐC. Trần Quốc Hoàn thay mặt BCH trình bày đề án nhân sự, cơ cấu và danh sách bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2022, và ĐC. Nguyễn Thế Dũng thay mặt Đảng ủy Trường phát biểu ý kiến chỉ đạo, BCH đã thực hiện việc bầu các chức danh trong BCH bằng hình thức biểu quyết công khai. Kết quả, ĐC. Trần Quốc Hoàn được 7/7 thành viên đồng ý bầu vào vị trí Chủ tịch Công đoàn Trường, và ĐC. Nguyễn Thanh Tùng được 6/7 thành viên đồng ý bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sau đó, các thành viên trong BCH Công đoàn tiếp tục tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra và Ban Nữ công của Công đoàn. Với sự nhất trí cao bằng hình thức biểu quyết, danh sách được thông qua gồm có:

1. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

- Chủ nhiệm UBKT: ĐC. Đỗ Thanh Hương, UVBCH Công đoàn, Giảng viên khoa LLCT&KTĐC.

- Ủy viên UBKT: ĐC. Lê Thị Hồng Quyên, Tổ trưởng công đoàn, Giảng viên khoa Văn hóa học

- Ủy viên UBKT: ĐC. Lê Xuân Khánh, Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên

2. Ban Nữ công Công đoàn

- Trưởng ban: ĐC. Nguyễn Thu Hà, UV BCH Công đoàn, Giảng viên khoa DSVH

- Thành viên: ĐC. Đặng Ngọc Linh, Tổ trưởng công đoàn khoa Xuất bản

- Thành viên: ĐC. Đặng Hoàng Lan, Tổ trưởng công đoàn khoa Du lịch

- Thành viên: ĐC. Trần Hồng Khanh, Tổ phó công đoàn khoa QLVH,NT

- Thành viên: ĐC. Nguyễn Thị Thúy, Tổ trưởng công đoàn Phòng TCCB

Tiếp theo, ĐC. Trần Quốc Hoàn, với vai trò Chủ tịch Công đoàn Trường, đã tiến hành phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên trong BCH. Cụ thể như sau:

1. ĐC. Trần Quốc Hoàn – Chủ tịch: Phụ trách chung

2. ĐC. Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch: Phụ trách nội dung về phong trào chuyên môn, nghiệp vụ và công tác từ thiện xã hội.

3. ĐC. Nguyễn Thu Hà - Ủy viên, Trưởng Ban Nữ công: Phụ trách công tác Nữ công và kế toán của Công đoàn

4. ĐC. Đỗ Thanh Hương - Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Phụ trách công tác kiểm tra của Công đoàn.

5. ĐC. Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên: Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và công tác lưu trữ hình ảnh, truyền thông của Công đoàn.

6. ĐC. Lê Tôn - Ủy viên: Phụ trách công tác phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của Công đoàn.

7. ĐC. Lê Anh Tuấn - Ủy viên: Phụ trách công tác văn thư - lưu trữ (biên bản, báo cáo, thông báo,…) và thủ quỹ của Công đoàn

Trên cơ sở sự thống nhất và đồng thuận của các thành viên trong BCH Công đoàn, BCH Công đoàn Khối Cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định Công nhận thành phần và chức danh BCH Công đoàn Trường và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường.

Như vậy, với việc sớm kiện toàn các chức danh và nhiệm vụ của BCH cùng các đơn vị trực thuộc, BCH Công đoàn Trường đã thực hiện được một nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 – 2022. Điều đó mang đến cơ sở và niềm tin mạnh mẽ để BCH cùng toàn thể Công đoàn viên Nhà trường thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết của Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII trong thời gian tới, góp phần tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của Công đoàn Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

Tin: Nguyễn Thanh Hải - UV.BCH CĐ Trường,

Giảng viên Khoa Du lịch

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154