Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 11/07/2017

Kết quả điểm thi môn Năng khiếu - Kỳ thi Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017


Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa TPHCM thông báo kết quả điểm thi môn Năng khiếu - Kỳ thi Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017, cụ thể như sau:

 

MỜI THÍ SINH XEM CHI TIẾT VÀ TẢI FILE KẾT QUẢ ĐIỂM THI TẠI ĐÂY

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154