Chuyên mục: Tin tức    Ngày đăng: 09/03/2016

Kế hoạch tổ chức ôn và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 Khung Châu Âu (đối với học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh)


 

         

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2011 và Quyết định số 2608/QĐ-BGDĐT ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa và chuyên ngành Văn hóa học;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT - BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM (sửa đổi căn cứ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT - BGDĐT ngày 15/5/2014);

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-ĐHVH HCM ngày 20/10/2014 về việc tổ chức học tập và tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh B1 theo khung Châu Âu cho học viên cao học của Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ kế hoạch đào tạo sau đại học các lớp Cao học, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức lớp ôn thi và thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu cho học viên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Học viên cao học Quản lý văn hóa các khóa 04, cao học Văn hóa học khóa 02 và những học viên của các khóa trước chưa đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 của Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh

2. Tổ chức các lớp ôn thi: Ôn tập các kỹ năng làm bài thi để đạt chuẩn tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu.

Thời gian ôn thi: ôn thi 02 tuần, học viên ôn thi từ thứ 2 cho đến thứ 6 trong tuần, dự kiến ôn thi từ ngày 21/3/2016 đến 05/4/2016

+ Buổi sáng (01 lớp): từ 8h đến 11h00

3. Lịch thi (dự kiến): ngày 9 và ngày 10/4/2016

4. Địa điểm tổ chức ôn thi và thi: Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, + Phòng học: B.201

5. Thời gian đăng ký:

- Thời gian đăng ký ôn thi: tháng 02/2016

6. Kinh phí ôn, thi và cấp chứng chỉ: 1.300.000đ/ 01 học viên

(có dự toán đính kèm)

7. Địa chỉ liên hệ: Khoa Sau đại học - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM – 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2 Tp.HCM. Điện thoại liên hệ: 0918.630.609 (Thầy Lê Thế Bắc)

 

* Mời xem và tải file đính kèm tại đây

 

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154