Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 03/01/2018

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập học kỳ II, năm học 2017 - 2018 (Các học phần thuộc khối Kiến thức đại cương)


Sinh viên các lớp xem chi tiết lịch học dưới đây và tải lịch học (file Word) TẠI ĐÂY

* GHI CHÚ: THỜI GIAN ĐĂNG KÝ BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 15/01/2018 ĐẾN 26/01/2018. SAU THỜI GIAN NÀY PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG.


Phòng Đào tạo, thông báo

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật lúc 11h25', ngày 03/01/2018

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154