Chuyên mục: Tin tức    Ngày đăng: 03/11/2015

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ luận văn cao học QLVH khóa 3 và VHH khóa 1, niên khóa 2013-2015


1. MỤC ĐÍCH
- Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh sau đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các tỉnh thành phía Nam; tạo điều kiện để các thí sinh đã tốt nghiệp đại học hiện đang công tác trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, xã hội và nhân văn được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ sự nghiệp phát triển chung của đất nước;
- Thực hiện đúng Quy chế đào tạo thạc sĩ cũ và mới (Thông tư 10 và Thông tư 15) của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Lịch trình đào tạo thạc sỹ của Nhà trường, chuẩn bị các bước quan trọng cần thiết cho công tác bảo vệ Luận văn Thạc sĩ của 02 lớp Cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa K.3 và Văn hóa học K.1
- Thực hiện chủ trương tiết kiệm, mang lại hiệu quả và lợi ích cho người học;
2. NỘI DUNG:
2.1. Lớp Cao học QLVH khóa 3 (2013-2015)
Dự kiến lịch bảo vệ Luận văn của lớp Cao học QLVH khóa 3:
- tháng 10/2015, học viên Cao học QLVH K.3 nộp Luận văn;
- tháng 11/2015, Khoa Sau Đại học thông báo lịch bảo vệ Luận văn và tiến hành cho học viên Cao học QLVH K.3 bảo vệ
2.2. Lớp Cao học VHH khóa 1 (2013-2015)
Dự kiến lịch bảo vệ Luận văn của lớp Cao học VHH khóa 1:
- tháng 01/2016, học viên Cao học VHH K.1 nộp Luận văn;
- tháng 02/2016, Khoa Sau Đại học thông báo lịch bảo vệ Luận văn và tiến hành cho học viên Cao học VHH K.1 bảo vệ Luận văn
- Lưu ý:
- Học viên phải làm đủ các thủ tục bảo vệ luận văn theo đúng Lịch trình bảo vệ một khóa thạc sỹ đã được Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành.
- Lịch bảo vệ luận văn cho mỗi khóa chia ra làm nhiều đợt, mỗi đợt bảo vệ gồm 6 đến 7 học viên (có thể tăng thêm nếu số lượng học viên đông). Khoảng cách của mỗi đợt bảo vệ cách nhau khoảng 04 – 05 ngày.
- Kinh phí chi cho công tác bảo vệ luận văn thạc sĩ sẽ kết hợp từ 02 nguồn: Nguồn kinh phí từ Trường và nguồn kinh phí phát sinh học viên đóng (Khoa Sau Đại học sẽ có Dự trù kinh phí cụ thể trình Ban Giám hiệu để tiến hành thu và thực hiện đúng quy định).

 

* Mời anh chị học viên các lớp xem chi tiết và download kế hoạch tại đây.

 

Tôn Long Hạ - BBT Website

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154