Hội thảo
Hội thảo khoa học Đào tạo cử nhân ngành Văn hóa học theo định hướng ứng dụng

Hội thảo khoa học Đào tạo cử nhân ngành Văn hóa học theo định hướng ứng dụng

Thư mời viết bài cho hội thảo về Việt Nam học - lần thứ 5 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu"

Thư mời viết bài cho hội thảo về Việt Nam học - lần thứ 5 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu"

Ngày hội Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Ngày hội Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Hoạt động của Trường Đại học Văn hóa TPHCM tại hội thảo quốc gia về văn hóa biển đảo, tổ chức tại tỉnh Quảng Bình

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động về hội thảo “Văn hóa biển đảo – Nguồn lực phát triển bền vững”

Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng Sông MêKông"

  Ngày 29/5/2015 tại khách sạn Rex (Quận 1, TPHCM) đã diễn ra Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng Sông MêKông" do các đơn vị gồm: Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Học viện Cán

Tọa đàm khoa học: Định hướng đào tạo nghệ thuật tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Sáng ngày 15/5/2015, tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Định hướng đào tạo nghệ thuật tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM".

Tọa đàm khoa học Những giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ngày 30/01/2015 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học "Những giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng

Hội thảo khoa học: Đổi mới công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, thời gian qua rất nhiều cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục và

Hội thảo khoa học “Bảo tàng và bản sắc văn hóa địa phương”

Ngày 3/10/2014, tại Thành phố Sóc Trăng, Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học: “Bảo tàng và bản sắc văn hóa địa phương”.

Tọa đàm khoa học "Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, nội dung về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" đã được Đảng

Tọa đàm khoa học “Thực trạng văn hóa đọc và công tác tổ chức văn hóa đọc cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”

Nhằm mục đích đánh giá sơ bộ và thảo luận các vấn đề đã tóm lược được về nội dung đề tài trong quá trình triển khai thực hiện, sáng 16/8/2014, Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học

Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn khoa học với chủ đề “Nhận thức, quan điểm của giới trẻ về văn hóa trong thời kỳ toàn cầu hóa”.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chiến lược phát triển đất nước đã được đề ra trong NQ 5 (khóa VIII) năm

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154