Chuyên mục: Hoạt động đảng bộ    Ngày đăng: 21/01/2016

Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020”


       Thực hiện kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Đảng ủy Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020; nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020; qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

      Chiều ngày 20 tháng 01 năm 2016, tại Hội trường B.201 trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. Đảng ủy trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đảng ủy trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020” cho các đối tượng: Đảng viên các chi bộ, đảng ủy viên, chi ủy viên; Trưởng, phó các Khoa, Phòng, Trung tâm (là đảng viên); Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên (là đảng viên) thuộc 2 trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh chưa tham dự lớp học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Đảng bộ Khối Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào ngày 24 tháng 12 năm 2015.

       Báo cáo viên cao cấp TS. Tần Xuân Bảo trình bày tại Hội Nghị

       Hội nghị đã được nghe báo cáo viên cao cấp TS. Tần Xuân Bảo – Giảng viên cao cấp Học viện Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh trình bày những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thực sự đem lại cho đảng viên nhiều thông tin bổ ích để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tin và ảnh: Hoàng Hải – BBT Website

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154