Chuyên mục: Hội Cựu chiến binh Trường ĐHVH TPHCM    Ngày đăng: 29/05/2014

Hội cựu chiến binh Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh


Hội cựu chiến binh Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh được thành lập tháng 12 năm 2005 theo Quyết định số 09/QĐ-CCB ngày 09/12/2005 của Hội cựu chiến binh Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

 alt

 BCH Hội Cựu chiến binh trường Đại học văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

 

 

Hội CCB hiện có 17 hội viên; trong đó có 11 đảng viên, 04 tiến sỹ, 02 thạc sỹ, 01 cao học. 11/17 hội viên là cán bộ chủ chốt trong nhà trường

MỤC TIÊU: Xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, năng động, sáng tạo hoạt động đạt được nhiều thành tích quan trọng, thiết

NHIỆM VỤ: Đoàn kết vận động các Hội viên (CCB) phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, xây dựng Hội thực sự trong sạch vững mạnh.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời làm cho cán bộ, hội viên nhận thức được thành tựu, thuận lợi, cơ hội, đồng thời thấy rõ yếu kém, khó khăn thách thức lớn về kinh tế - xã hội, âm mưu của các thế lực thù địch; từ đó chung sức, đồng lòng cùng với Đảng, nhà trường và các tổ chức đoàn thể giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng đề ra.

HOẠT ĐỘNG:

Hội đã tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị của nhà trường và luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra. Hội chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức các hoạt động chính trị như: giao lưu truyền thống chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 hằng năm.

Tổ chức cho các hội viên dã ngoại về chiến trường xưa: Nghĩa trang Trường Sơn, Rừng Nam Cát Tiên, địa đạo Củ Chi… Những hoạt động đó đã tác động trực tiếp và sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội cụ Hồ" gương mẫu trong các lĩnh vực công tác, giảng dạy, chấp hành nghiêm túc quy định của Nhà trường, thực sự là tấm gương sáng cho cán bộ và sinh viên noi theo.

Cơ cấu Ban chấp hành Hội:

- Đồng chí: Trần Thị Thu, Trưởng Khoa Xuất bản, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

- Đồng chí: Nguyễn Nhật Quyết, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch

- Đồng chí: Trần Mai Khanh, Giảng viên Khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật ủy viên

PHƯƠNG HƯỚNG:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua “ CCB gương mẫu”, bồi dưỡng CCB tiếp tục rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ hiểu biết và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật… Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154