Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Học tập và làm theo gương Bác: "Sinh viên văn hóa biết sống chia sẻ và học tốt hơn"

Học tập và làm theo gương Bác: "Sinh viên văn hóa biết sống chia sẻ và học tốt hơn"

Đảng bộ trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh triển khai Tổng kết năm 2013 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

  Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phương

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và Triển khai nhiệm vụ năm 2014; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011của Bộ Chính trị

Nhằm tổng kết đánh giá công tác Đảng bộ năm 2013, rút ra những bài học kinh nghiệm về những thành công, hạn chế để thực hiện thắng lợi chương trình nhiệm vụ công tác năm 2014. Sáng 14 tháng 03 năm

Người đảng viên gương mẫu, đi đầu

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Tiến Tuấn – Chi bộ thôn Nà Lào, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn là một đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu vận động bà con xây dựng kinh tế; học

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 27/5, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tấm

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154