Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 24/03/2014

Hệ thống hóa “Thư viện chuyên ngành văn hóa tộc người” Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học


 Nhân dịp đầu năm học mới 2013 – 2014, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện của Nhà trường đã tổ chức đợt kiểm kê, làm ký hiệu phân loại và xây dựng thư mục điện tử cho số tài liệu, sách của Khoa. Từ đó xây dựng "Thư viện chuyên ngành Văn hóa tộc người" của Khoa với đầy đủ dữ liệu trong hệ thống phân loại sách/ tài liệu theo tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ cho nhu cầu học tập và tham khảo của cán bộ - giảng viên và sinh viên của Khoa và Nhà trường.


Trong nhiều năm qua, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã được một số giảng viên thỉnh giảng và những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa và văn hóa dân tộc tặng một số sách và công trình nghiên cứu, luận văn, luận án để làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số còn lập kế hoạch định kỳ để sưu tầm các loại tài liệu, sách tham khảo chuyên ngành văn hóa tộc người, làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên trong Khoa và Nhà trường. Trong những năm gần đây, hầu hết sinh viên trong Khoa và một số sinh viên các Khoa khác, ngoài việc sử dụng nguồn tư liệu từ Thư viện Nhà trường thì “Tủ sách chuyên ngành” của Khoa đã trực tiếp phục vụ được hơn 3.000 lượt đọc/ mượn tài liệu của sinh viên. 
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận các loại tài liệu, sách chuyên ngành ngày càng tăng nhanh của sinh viên và để sắp xếp lại một cách khoa học “Tủ sách chuyên ngành” với hơn 1000 đơn vị tài liệu (giáo trình, sách tham khảo, luận án, luận văn, khóa luận…), Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã và đang phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện của Nhà trường tổ chức đợt kiểm kê, phân loại tài liệu quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện, sinh viên của Khoa đã tranh thủ thời gian rỗi để cùng Khoa nhanh chóng hoàn thành những công đoạn cuối cùng của một quy trình có tính khoa học về phân loại và sắp xếp tài liệu để đưa vào phục vụ cán bộ - giảng viên và sinh viên của Khoa và Nhà trường vào đầu năm học mới 2013 – 2014.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154