Giới thiệu
Giới thiệu Phòng Đào tạo

1. Thông tin về đơn vị. - Tên đơn vị: Phòng Đào tạo. - Địa điểm trụ sở chính: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Cơ sở 2: số 288 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154