Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 15/11/2017

Giải thưởng của sinh viên Trường ĐH Văn hóa TPHCM trong cuộc thi "Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc năm 2017"


 

 

ThS. Huỳnh Công Duẩn - Khoa QLVHNT, cung cấp thông tin

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154