Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 14/06/2017

Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Văn hóa TPHCM tại kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017


* Đối tượng được xét tuyển thẳng:

Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

Người đã trúng tuyển năm 2015, năm 2016 vào Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, nhưng ngay năm trúng tuyển có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và các giấy tờ hợp lệ.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi, nội dung, kết quả đề tài dự thi của thí sinh.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào học bậc đại học, cụ thể:

Môn thi

học sinh giỏi

Đoạt giải

Bậc

tuyển thẳng

Ngành

tuyển thẳng

Mã ngành

Chỉ tiêu

 Ngữ văn,

 Toán,

 Tiếng Anh,

 Lịch sử,

 Địa lý

Nhất

Nhì

Ba

Đại học

 Khoa học Thư viện

 Bảo tàng học

 Việt Nam học

 Kinh doanh xuất bản phẩm

 Quản lý văn hóa

 Văn hóa học

 Văn hóa các dân tộc thiểu số VN

52320202

52320305

52220113

52320402

52220342

52220340

52220112

20

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học ngành Quản lý Văn hóa, chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật và chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc: phải thi môn Năng khiếu nghệ thuật tại Trường, đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10) mới được tuyển.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được tuyển thẳng vào đại học ngành Quản lý Văn hóa (các chuyên ngành: Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, Biểu diễn Âm nhạc). Thời gian được tính để hưởng ưu tiên tuyển thẳng không quá 04 năm tính đến ngày 28-7-2017.

Tuyển thẳng môn Năng khiếu nghệ thuật đối với các thí sinh đoạt giải các kỳ thi năng khiếu nghệ thuật (ca, đàn, múa, diễn kịch, thuyết trình) cấp tỉnh và tương đương trở lên; các giải thưởng có thể loại biểu diễn phù hợp với môn thi năng khiếu nghệ thuật của chuyên ngành thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường (có kết hợp xét điểm trung bình chung học tập các môn văn hóa bậc THPT hoặc kết quả thi THPT Quốc gia).

Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Trường sẽ xét tuyển đặc cách vào ngành, bậc đào tạo phù hợp dựa trên kết quả học bạ trung học phổ thông và tình trạng sức khỏe của thí sinh.

Đối với thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học đại học: Trường căn cứ bảng điểm học tập trung học phổ thông, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường để xét vào học.

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05-02-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh được xét tuyển vào học đại học theo diện nêu trên phải học bổ sung kiến thức dự bị đại học 1 năm học trước khi vào học chính thức.

 

(Trích nội dung từ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM)

 

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154