Chuyên mục: Phòng Tổ chức Cán bộ    Ngày đăng: 09/03/2018

Điều động Tiến sĩ Trần Quốc Hoàn về công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ


Sáng ngày 08/03/2018,Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM tiến hành họp với phòng TCCB về việc công bố Quyết định điều động TS. Trần Quốc Hoàn, Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương về phòng Tổ chức cán bộ giữ nhiệm vụ Phó phòng điều hành.

 

(BGH làm việc về công tác nhân sự với Phòng Tổ chức cán bộ)

Trước mắt, đồng chí Trần Quốc Hoàn tiếp nhận công việc, nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp bách:

 1. Nghiên cứu triển khai các giải pháp: Quản lý CC-VC-NLĐ, đánh giá lao động CC-VC-NLĐ theo hướng nghiêm về kỷ cương; khối lượng công việc đủ và đúng theo yêu cầu của ngạch công tác; đúng và minh bạch về đánh giá, phân loại lao động;… gắn liên với chủ trương tinh giản biên chế theo quy định của nhà nước.
 2. Liên lạc với Vụ Tổ chức cán bộ để làm việc về thi tuyển viên chức năm 2018
 3. Nghiên cứu lập đề án bộ máy và số lượng nhân sự cán bộ quản lý, đề xuất việc giảm số lượng người làm việc khối hành chính.
 4. Nghiên cứu và đề xuất việc chuyển nhiệm vụ và ngạch công tác của một số viên chức hành chính sang giảng viên.
 5. Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch cán bộ quản lý (28/2 – 15/3/2018); Đề xuất điều động viên chức ở một số vị trí việc làm và quản lý cho phù hợp.
 6. Thẩm định lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường.
 7. Thẩm định số lượng, tiêu chuẩn vị trí việc làm của đơn vị; Việc phân công công việc cho từng VC-NLĐ (15/3/2018).
 8. Rà soát, bổ sung Quy chế dân chủ trong hoạt động Nhà trường; Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá lao động CC-VC-NLĐ…
 9. Rà soát tiêu chuẩn cán bộ quản lý và vien chức. Đề nghị hoặc có kế hoạch tổ chức đào tạo theo quy định của Nhà nước.
 10. Thực hiện Hợp đồng lao động đối với viên chức của Trường theo Luật viên chức.
 11. Xử lý theo đúng quy định đối với: viên chức nghỉ việc, viên chức bị kỷ luật, việc đền bù đối với viên chức đi học nước ngoài không về Trường làm việc, các hợp đồng lao động chuyên môn.
 12. Nghiên cứu đề xuất nâng cao chất lượng làm việc, chấn chỉnh giờ giấc làm việc của viên chức. Yêu cầu các đơn vị có kế hoạch làm việc, phân công công việc cho các viên chức, người lao động.

(PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng, trao quyết định điều động cán bộ cho TS. Trần Quốc Hoàn)

Trên đây là một số công việc bước đầu, cần giải quyết để đảm bảo ổn định công tác tổ chức nhân sự của Nhà trường. Trong quá trình công tác với vị trí chức vụ mới, đồng chí Trần Quốc Hoàn sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ theo sự phân công của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường.

Tin: Lâm Nhân

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154