Đề tài nghiên cứu
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp

Ngày 10/02/2015 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức buổi đánh giá báo cáo khoa học đề tài cấp Bộ "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (Thông qua khảo sát thực tiễn tại khu vực Tây Nam Bộ)

Ngày 01/12/2014 Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đã tổ chức nghiệm thu đánh giá đề tài "Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (Thông qua

Tọa đàm khoa học “Thực trạng văn hóa đọc và công tác tổ chức văn hóa đọc cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”

Nhằm mục đích đánh giá sơ bộ và thảo luận các vấn đề đã tóm lược được về nội dung đề tài trong quá trình triển khai thực hiện, sáng 16/8/2014, Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Văn hóa dân tộc thiểu số:

1. Đời sống văn hóa người Stiêng tỉnh Bình Phước (2009 - 2011, Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Trần Văn Ánh) 2. "Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và

Báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện đề tài cấp Bộ "Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội”

Từ ngày 18/6/2012 đến ngày 28/6/2012 Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tiến hành công tác điền dã, thu thập số liệu để thực hiện đề tài cấp Bộ "Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong

Tiến độ và kế hoạch thực hiện đề tài cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ”

Từ ngày 20/7/2012 đến ngày 26/7/2012 Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tiến hành công tác điền dã, thu thập số liệu để thực hiện đề tài cấp Bộ (do PGS.TS. Trần Văn Ánh làm chủ nhiệm) tại hai tỉnh An

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154