Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 28/09/2017

Đào tạo bậc thạc sĩ tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM


LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO MỘT KHÓA THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh ban hành lịch trình đào tạo thạc sĩ như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

Cấp thực hiện

1

 Tuyển sinh

 Tháng 3 hoặc tháng 8 (theo kế hoạch của Trường và quy định của Bộ GD&ĐT)

Trường

2

 Khai giảng

 (nhập học)

 Tháng 6 hoặc tháng 10

Trường

3

 Thời gian học chuyên môn

 2 năm (Học kỳ I, II, III, IV)

 

 Học 2 môn chung (Triết  học Mác – Lênin và Ngoại ngữ) và 3 môn cơ sở ngành

 Học kỳ I: từ tháng 6 đến hết tháng 10 (nếu thi tuyển sinh tháng 3) hoặc từ tháng 10 đến tháng 2 (nếu thi tuyển sinh tháng 8). Sẽ có lịch cụ thể phát cho học viên và thông báo trên mạng của Trường)

Khoa

 Học các môn chuyên ngành, thực hiện và bảo vệ luận văn

 - Học kỳ II, kỳ III (Khoa Sau đại học báo cáo Nhà trường thời khóa biểu cụ thể, có tên giáo viên giảng dạy, thời gian học trước khi tổ chức học các môn chuyên ngành) và nộp:

 + Bảng điểm từng học kỳ

 + Bảng điểm toàn bộ khóa học có điểm TB chung

 - Học kỳ IV: Viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp

 

Khoa

 

4

 Đề tài và người hướng dẫn

 Học viên đăng ký đề tài và Bảo vệ đề tài, hướng nghiên cứu cuối học kỳ III (theo kế hoạch cụ thể của Khoa Sau đại học). Căn cứ vào đề xuất, hướng nghiên cứu của học viên, khoa Sau đại học sẽ bố trí người hướng dẫn khoa học sao cho phù hợp chuyên môn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng KH&ĐT của Trường

5

 Thay đổi trong quá trình đào tạo

 

 Nghỉ học tạm thời

 

 

 

 Học viên được nghỉ học tạm thời tối đa 02 học kỳ và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp: 1/Được điều động vào lực lượng vũ trang; 2/Bị đau ốm; 3/Vì nhu cầu cá nhân (trường hợp này phải hoàn thành ít nhất một học kỳ ở cơ sở đào tạo). Học viên làm đơn kèm theo minh chứng lý do xin tạm ngừng, có ý kiến của Ban lãnh đạo khoa Sau đại học và giáo viên hướng dẫn (nếu có).

Trường

 Thay đổi đề tài, người hướng dẫn

 Tên đề tài có thể thay đổi dựa trên nội dung đề tài sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Học viên làm đơn có ý kiến người hướng dẫn, Ban lãnh đạo Khoa kèm theo biên bản họp Hội đồng thay đổi đề tài, người hướng dẫn. Thủ trưởng cơ sở đào tạo sẽ ra quyết định thay đổi.

Trường

6

 Luận văn tốt nghiệp (theo quy định của bộ GD&ĐT)

 - Học viên nộp luận văn trước tháng thứ 24 (tính từ tháng của học kỳ đầu tiên).

 - Khoa sau đại học sẽ tổ chức bảo vệ luận văn 2 cấp: bảo vệ cấp khoa và bảo vệ cấp trường. Khoa sẽ tổ chức bảo vệ luận văn định kỳ 2 đợt/tháng (đầu tháng sẽ tổ chức bảo vệ cấp khoa, cuối tháng bảo vệ cấp trường) – dựa trên cơ sở số lượng luận văn đã nộp theo thứ tự ưu tiên.

 - Trường hợp luận văn bảo vệ muộn hơn 06 tháng, học viên sẽ phải nộp thêm các chi phí: bảo vệ luận văn, hướng dẫn, quản lý; Trường hợp luận văn bảo vệ muộn hơn 12 tháng, học viên sẽ phải nộp thêm các chi phí: bảo vệ luận văn, quản lý, học phí tương đương với một năm học. (căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường)

 - Khoa Sau đại học có trách nhiệm thành lập Hội đồng bảo vệ sau 30 ngày làm việc kể từ ngày học viên nộp luận văn. Sau 02 năm nếu không hoàn thành luận văn (kể từ khi học viên được phép bảo vệ luận văn), học viên sẽ bị buộc thôi học.

 - Số lượng bản nộp:

 + Đợt 1 (bảo vệ cấp khoa): học viên nộp 3 bản bìa mềm

 + Đợt 2 (bảo vệ cấp trường): học viên nộp 5 bản bìa mềm, 01 đĩa CD bao gồm toàn bộ phần chính văn và phụ lục (xem hướng dẫn)

 - Khoa Sau đại học có kế hoạch tiếp nhận luận văn và dự kiến hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gửi Ban Giám hiệu để làm Quyết định thành lập Hội đồng.

Trường

 Bài báo, công trình khoa học

 - Là bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu của luận văn, được đăng toàn văn trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo cấp Bộ, tỉnh, thành trở lên hoặc giấy chấp nhận đăng toàn văn bài báo của Ban biên tập tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị liên quan. Danh mục tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học do Hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo quy định.

 - Công trình khoa học: là các đề tài nghiên cứu các cấp mà tác giả là chủ nhiệm hoặc tham gia đã được nghiệm thu, nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu của luận văn.

 - Tham gia hoạt động khoa học: là việc tham dự các hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên ngành ở trong nước và thế giới; tham dự lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Việc tham dự khoa học cần có giấy chứng nhận hoặc xác nhận của nơi tổ chức.

 - Trường hợp luận văn không có bài báo, công trình khoa học hoặc tham dự khoa học, điểm bảo vệ luận văn tối đa là 9.0 điểm.

 

 Hồ sơ xin bảo vệ luận văn

 Nộp kèm theo Luận văn (theo các mẫu hướng dẫn)

Khoa

 Luận văn hoàn chỉnh

 Sau khi bảo vệ cấp Trường, tác giả luận văn sửa chữa theo góp ý của hội đồng. Trong thời gian 30 ngày tính từ ngày bảo vệ, tác giả phải nộp về khoa Sau đại học:

 - Bản giải trình sửa chữa: căn cứ vào kết luận của Hội đồng, tác giả cần phải giải trình sửa chữa: Những vấn đề đã sửa, những vấn đề chưa sửa hoặc bảo lưu quan điểm cá nhân cần phải giải trình rõ ràng.

 - 02 bản bìa cứng, in nhũ vàng theo đúng quy định để lưu trữ.

 - Khoa Sau đại học chỉ xác nhận bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ cho học viên sau khi đã nhận được luận văn đã được chỉnh sửa theo đóng góp của hội đồng.

 

 Hồ sơ xin đề nghị cấp bằng thạc sĩ (sau bảo vệ cấp trường)

 Thực hiện sau khi tác giả đã hoàn chỉnh luận văn theo góp ý của hội đồng (theo các mẫu)

Khoa

7

 Trao bằng tốt nghiệp

 Một năm một đợt

Trường

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154