Chuyên mục: Tuyển sinh    Ngày đăng: 01/09/2015

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Trường Đại học Văn hóa TPHCM (tính đến 16 giờ 30 ngày 01/09/2015)


MỜI XEM CHI TIẾT VÀ DOWNLOAD DANH DÁCH:

1. Danh sách thí sinh xét tuyển bổ sung xếp hạng NV1

2. Danh sách thí sinh xét tuyển bổ sung NV1,2,3

Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật lúc 16 giờ 30 ngày 01/09/2015)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154