Chuyên mục: Các hoạt động    Ngày đăng: 02/11/2015

Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn hóa TPHCM


Thực hiện theo công văn số 5293/BGDDT-GDDH, ngày 14 tháng 10 năm 2015, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tiến hành cập nhật thông tin về danh sách giảng viên cơ hữu  (theo mẫu do Bộ GD&ĐT ban hành) và công khai trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường.

XEM CHI TIẾT DANH SÁCH TẠI ĐÂY

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154