Chuyên mục: Đoàn thanh niên CS HCM    Ngày đăng: 01/06/2017

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Văn hóa TPHCM (Lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020)


 

“NHỮNG KỲ VỌNG MỚI CHO CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN”

 

(Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức Chào cờ)

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 2 phiên, được tổ chức tại Hội trường cơ sở 2 (quận 09) trong ngày 28 tháng 05 năm 2017.

110 đại biểu được hiệp thương từ 8 cơ sở Hội và 5 CLB trực thuộc Hội Sinh viên trường, đại diện cho gần 3000 Hội viên, sinh niên trường tham dự đại hội.

Đến dự đại hội có đ/c Phạm Kiều Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; đ/c Nguyễn Đức Nguyên - Ủy viên Ban Thư ký, Chánh văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thế Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Chu Phạm Minh Hằng – Bí thư Đoàn trường; các đơn vị kết nghĩa với trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường bạn cùng các thầy cô đại diện các Khoa, Phòng, Ban trong trường và cựu cán bộ Hội trường các thời kỳ.

(Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội)

(Đoàn Thư ký làm việc tại Đại hội)

Đại hội đã thống nhất hiệp thương Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm các đồng chí là UV BTK Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ IV, UV BTV Đoàn trường và đại diện cơ sở Hội: đ/c Ung Thị Thanh Thương – Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ IV; đ/c Vòng Trong Minh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ IV; đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân – UV BTK Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ IV; đ/c Nguyễn Thị Kiều Tiên – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt và đ/c Phạm Tấn Hoàng – UV BCH Liên Chi Hội khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 - 2017 đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên trường nhiệm kì 2017 – 2020.

Sinh viên trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh hiện nay được có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn; phần lớn sinh viên có trách nhiệm với Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị, nhiệt huyết, hoài bão lớn; có lối sống lành mạnh; tích cực trong học tập, nâng cao chuyên môn – nghiệp vụ; am hiểu công nghệ; xung kích, năng động trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, sáng tạo trong các hoạt động văn hóa – nghệ thuật và chủ động hội nhập quốc tế.

(Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐH Văn hóa TPHCM, nhiệm kỳ 2017 - 2020, ra mắt tại Đại hội)

Nhiệm kỳ mới năng động, sáng tạo và những kỳ vọng cho công tác Hội và phong trào sinh viên

Đại hội đã hiệp thương Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V (2017 – 2020) gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng đã hiệp thương danh sách Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V (2017 – 2020) gồm 5 đồng chí.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V (2017 – 2020) đã hiệp thương Ban Thư ký Hội Sinh viên trường gồm 5 đồng chí, trong đó có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 2 UV BTK. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã hiệp thương Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V. Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Tiên – Phó Bí thư Đoàn trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V, đồng chí Phạm Tấn Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V và đồng chí Nguyễn Mai Khánh Ly giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ V.

(Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội)

(Tân Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐH Văn hóa TPHCM, nhiệm kỳ 2017 - 2020, phát biểu nhận nhiệm vụ)

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo văn kiện đại hội. Với khẩu hiệu: “Sinh viên Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh rèn đức, luyện tài, phấn đấu là sinh viên 5 tốt vì chất lượng, thương hiệu nhà trường”, phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2017 - 2020 tập trung vào 7 mục tiêu:

Thứ nhất: Mục tiêu hành động và phương hướng phát triển công tác Hội và phong trào Sinh viên của Hội Sinh viên Trường phải gắn liền với chiến lược phát triển của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội Sinh viên Thành phố giao phó.

Thứ hai: Hội Sinh viên trường cùng với sinh viên tạo môi trường rèn luyện toàn diện, nâng cao năng lực tự học, tự làm giàu tri thức; bồi đắp lòng yêu nước, có tinh thần cống hiến, hướng đến phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, tính sáng tạo.

Thứ ba: Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp; tích cực thi đua trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nắm bắt công nghệ mới; có thể lực tốt. Chủ động chuẩn bị hành trang hội nhập ngang tầm với sinh viên quốc tế, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, xung kích xây dựng thành phố văn minh, phát triển.

Thứ tư: Khơi gợi tinh thần chủ động của sinh viên tham gia các hoạt động của Hội; sáng tạo trong phương thức hoạt động, tăng cường tình đoàn kết.

Thứ năm: Vận dụng công nghệ thông tin vào quy trình tổ chức, thông báo triển khai các hoạt động, cung cấp thông tin hình ảnh hoạt động của Đoàn – Hội Sinh viên giúp các bạn sinh viên nắm bắt thông tin hoạt động nhanh chóng kịp thời, qua đó chủ động tham gia và có ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ sáu: Tăng cường khả năng tập hợp sinh viên thông qua việc phát triển hệ thống Câu lạc bộ – Đội – Nhóm theo hướng: đa dạng hóa về hình thức, chất lượng về nội dung, nghiêm túc trong tổ chức, các hoạt động phải phù hợp phương thức hoạt động Hội Sinh viên theo cơ chế học tín chỉ của trường.

Thứ bảy: Nâng cao các kỹ năng cần thiết cho sinh viên trường, đặc biệt là các kỹ năng mềm nhằm đáp ứng được những yêu cầu của xã hội khi sinh viên mới ra trường.

Đại hội cũng thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 - 2017, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2013 – 2017.

(Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2013 - 2017)

Tại phiên làm việc thứ hai, Đại hội đã được nghe 3 tham luận. Tham luận “Nhân rộng mô hình Sinh viên 5 tốt trong nhà trường” do đ/c Nguyễn Thị Kiều Tiên – Phó Bí thư trường, Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt trình bày, tham luận “Giải pháp nâng cao các hoạt động tình nguyện giai đoạn 2013 – 2017” do đ/c Vòng Trong Minh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ IV trình bày và tham luận “Giải pháp và lan tỏa câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc trong nhà trường” do đ/c Huỳnh Hải Hậu – UV BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ IV, V, Chủ nhiệm CLB Âm nhạc dân tộc trình bày đã nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu.

Đại hội đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đ/c Phạm Kiều Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thế Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và phát biểu chúc mừng của BTV Đoàn trường.

(Đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm sau khi Đại hội thành công tốt đẹp)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020, tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013 - 2017 và Hội Sinh viên trường đã trao 15 suất học bổng cho các cán bộ Hội, Hội viên có thành tích tốt và vươn lên trong học tập.

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG NHIỆM KỲ V (2017 – 2020)

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

  Nguyễn Thị Kiều Tiên

  Chủ tịch Hội Sinh viên trường

2

  Phạm Tấn Hoàng

  Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

  Trưởng Ban Kiểm tra

3

  Nguyễn Mai Khánh Ly

  Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

4

  Tiêu Thị Kim Ngân

  Ủy viên Ban Thư ký

5

  Lê Đoàn Thành Tài

  Ủy viên Ban Thư ký

6

  Nguyễn Phạm Hoài Nam

  Ủy viên Ban Chấp hành

7

  Lê Thị Trúc

  Ủy viên Ban Chấp hành

8

  Nguyễn Hữu Trình

  Ủy viên Ban Chấp hành

9

  Dương Nguyễn Hồng Ngọc

  Ủy viên Ban Chấp hành

10

  Huỳnh Hải Hậu

  Ủy viên Ban Chấp hành

11

  Nguyễn Thị Chinh

  Ủy viên Ban Chấp hành

12

  Danh Thị Khánh Ngọc

  Ủy viên Ban Chấp hành

13

  Trần Thị Ngọc Thảo

  Ủy viên Ban Chấp hành

14

  Võ Đình Sang

  Ủy viên Ban Chấp hành

15

  Nguyễn Thị Hồng Liên

  Ủy viên Ban Chấp hành

 

(Tin và ảnh: Lương Đình Duy - Hội SV Trường ĐH Văn hóa TPHCM)

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154