Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 15/06/2017

Chuyên ngành Truyền thông văn hóa có tổ chức thi môn năng khiếu


Kỳ thi và xét tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM, chuyên ngành Truyền thông văn hóa, ngoài việc tổ chức xét tuyển các tổ hợp môn (tương ứng với các mã tổ hợp môn gồm: C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; D09 - Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), trong Mã tổ hợp môn có số hiệu R05 gồm xét tuyển kết quả điểm thi các môn Ngữ văn, tiếng Anh, còn có tổ chức thi "Năng khiếu kiến thức truyền thông".

Đây là điểm mới trong nội dung thi và xét tuyển vào chuyên ngành Truyền thông văn hóa so với những kỳ tuyển sinh các năm trước.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Truyền thông văn hóa với mã tổ hợp môn R05 phải thi Năng khiếu kiến thức truyền thông.

Để thí sinh nắm bắt đầy đủ thông tin, có sự chuẩn bị tốt nhất cho phần thi năng khiếu, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường đã cụ thể hóa các điều kiện, yêu cầu về hình thức, thời gian và tiêu chí chấm đánh giá, cũng như thang điểm cho phần thi năng khiếu này. Nội dung cụ thể đã được đề cập trong Đề án Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 (Kèm theo Công văn số 55/ĐHVHHCM ngày 18 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh).

Nội dung quy định về Môn thi Năng khiếu kiến thức truyền thông cụ thể như sau:

- Hình thức thi: Thí sinh bốc thăm câu hỏi và trả lời trước Hội đồng thi.

- Nội dung thi:

+ Ý tưởng truyền thông cho một sản phẩm, dịch vụ văn hóa;

+ Nhận định về các sản phẩm truyền thông;

+ Nhận thức về các phương tiện, hình thức truyền thông và vai trò của truyền thông đối với sự phát triển văn hóa, xã hội.

- Thời gian thi:

+ Thời gian chuẩn bị (sau khi bốc thăm câu hỏi): 10 phút

+ Thời gian thuyết trình: tối đa 10 phút / thí sinh

- Tiêu chí và thang điểm chấm thi:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

1

  Nội dung trình bày

5 điểm

  2

  Phong cách trình bày, khả năng diễn đạt

3 điểm

3

  Văn hóa giao tiếp ứng xử

1 điểm

4

  Đảm bảo đúng thời gian quy định

1 điểm

Tổng điểm

10 điểm

 

 Đình Dũng - Long Hạ

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154