Chương trình Erasmus Plus
Thông báo về chương tình du học theo phương thức 4+1 tại Trường Đại học Zielona Góra, Ba Lan, năm 2018

Thông báo về chương tình du học theo phương thức 4+1 tại Trường Đại học Zielona Góra, Ba Lan, năm 2018

Triển vọng hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Zielona Góra – Ba Lan

Triển vọng hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Zielona Góra – Ba Lan

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM du học tại Ba Lan với học bổng ERAMUS PLUS

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM du học tại Ba Lan với học bổng ERAMUS PLUS

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác đào tạo và thúc đẩy nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Văn hóa TPHCM và Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác đào tạo và thúc đẩy nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Văn hóa TPHCM và Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154