Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 11/11/2015

Chương trình dự tuyển Học bổng học Tiếng Anh (IVASF/CEEVN, khóa cuối cùng)


Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế của Nhà trường rất mong quý thầy cô quan tâm tìm hiểu thêm thông tin, đăng ký kịp thời để kịp tiến độ khai giảng của khóa học.

 

 
 
 

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154