Chuyên mục: Tin tức    Ngày đăng: 16/06/2016

Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn "Nghiệp vụ kinh doanh Xuất bản phẩm" - Khóa 4, năm 2016


 

I. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Được sự ủy nhiệm của Cục Xuất bản, in, phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 4. Khóa học này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp:

- Thực hiện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 36 của Luật Xuất bản 2012 về điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm;

- Cập nhật, bổ sung kiến thức cơ bản về hoạt động xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm;

- Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

- Các cấp quản lý doanh nghiệp trong hoạt động xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm.

- Các chuyên viên ngành xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm và các ngành có liên quan.

- Các cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản.

- Những người có quan tâm đến hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm hoặc quan tâm đến các chuyên đề cụ thể của khóa học.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP

1. Thời gian

- Khóa học tổ chức trong 01 tuần (lý thuyết, khảo sát thực tế, làm bài thi).   Dự kiến khai giảng ngày 08 tháng 8 năm 2016.

- Hạn cuối đăng ký tham gia khóa học: thứ tư, ngày 05/8/2016

2. Địa điểm

Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

1. Quản lý nhà nước về kinh doanh xuất bản phẩm

- Chuyên đề 1: Quan điểm của Đảng, Nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm.

- Chuyên đề 2: Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

- Chuyên đề 3: Quản lý nhà nước đối với xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trong tình hình hiện nay.

- Chuyên đề 4: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm.

2. Kỹ năng kinh doanh xuất bản phẩm

- Chuyên đề 1: Kinh doanh xuất bản phẩm trong bối cảnh toàn cầu hóa.

- Chuyên đề 2: Xúc tiến kinh doanh xuất bản phẩm.

- Chuyên đề 3: Xây dựng thương hiệu trong doanh nghiệp xuất bản phẩm.

3. Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm

- Chuyên đề 1: Quản trị chiến lược doanh nghiệp xuất bản phẩm.

- Chuyên đề 2: Quản trị nhân sự trong kinh doanh xuất bản phẩm.

4. Viết bài thu hoạch

IV. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Giảng viên Khoa Xuất bản Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, kinh tế.

V. HỌC PHÍ, CHỨNG CHỈ VÀ LIÊN HỆ GHI DANH

1. Học phí

- Học phí khóa học: 2.500.000 đồng/học viên (Lớp tối thiểu 50 học viên).

- Bao gồm chi phí: giảng dạy, thiết kế chương trình đào tạo, chứng chỉ, học vụ, giảng đường. Chưa bao gồm chi phí photo tài liệu và tổ chức khảo sát thực tế.

2. Chứng chỉ

- Chứng chỉ do Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho mỗi học viên hoàn thành chương trình học và đạt yêu cầu của khóa học.

- Chứng chỉ có giá trị quốc gia.

3. Liên hệ đăng ký ghi danh

Kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu học tập, xin vui lòng liên hệ đăng ký:

- Trực tiếp qua điện thoại: 0836021178, 0903033121(ThS. Trần Hoàng Thái, Thường trực Ban Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn); 0835120568, 0938918819. (ThS. Đặng Ngọc Linh, giảng viên Khoa Xuất bản); hoặc fax: 0835106502.

- Qua thư: ghi đầy đủ thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký đính kèm và gửi đến địa chỉ: ThS. Trần Hoàng Thái, Ban Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Qua email: daotaonganhan.vhs@moet.edu.vn./.

 

BAN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM

* Mời xem chi tiết nội dung Thông báo và tải Mẫu phiếu đăng ký tại đây

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154