Chuyên mục: Tin tức sự kiện    Ngày đăng: 08/06/2017

Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học - Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM


 

 

 

        

1. Bối cảnh ra đời

Nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là hoạt động quan trọng của một cơ sở đào tạo đại học. Thông qua hoạt động NCKH, sinh viên không chỉ có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, mà sinh viên còn được rèn luyện tư duy, cách suy nghĩ, phân tích những vấn đề trong cuộc sống một cách toàn diện, khoa học. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, phong trào sinh viên NCKH của trường Đại học Văn hóa TP.HCM khá trầm lắng. Phần vì sinh viên không có nhiều môi trường, cơ hội để tham gia nghiên cứu; phần vì sinh viên chưa hiểu hết ý nghĩa, giá trị của hoạt động đặc thù này nên chưa có nhiều sự quan tâm.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn trường và Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã chỉ đạo, triển khai một số giải pháp nhằm đưa hoạt động NCKH trong sinh viên dần trở thành một chỉ số quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Thực hiện sự chỉ đạo và tinh thần chung đó, tháng 10/2016, được sự hỗ trợ của thầy cô Khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật, Đoàn Khoa Quản lý văn hóa, Câu lạc bộ sinh viên NCKH của khoa được thành lập với 15 thành viên. Sự ra đời của Câu lạc bộ này là bước khởi đầu quan trọng để đưa phong trào NCKH trong sinh viên nhà trường nói chung, khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật nói riêng phát triển sang một giai đoạn mới sôi động hơn.

2. Mục đích ý nghĩa

Câu lạc bộ sinh viên NCKH Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật ra đời nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho sinh viên trong khoa rèn luyện kỹ năng NCKH, tạo sân chơi cho những sinh viên trong khoa có đam mê NCKH cùng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động NCKH, từ đó thúc đẩy phong trào NCKH trong sinh viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật đi lên.

3. Bộ máy tổ chức, thành viên

Tính đến hết tháng 02/2017, Câu lạc bộ sinh viên NCKH Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật có 35 thành viên với cơ cấu tổ chức như sau:

- Danh sách ban chủ nhiệm lâm thời:

Stt

Họ & tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại

 1.  

 Nguyễn Hồ Phong

Chủ nhiệm

GV – K.QLVHNT

0984.344.460

 1.  

 Phan Văn Tuấn

P.chủ nhiệm

SV– K.QLVHNT

0964.101.372

 1.  

 Võ Cư

P.chủ nhiệm

SV– K.QLVHNT

0983.208.275

 1.  

 Trần Thị Mừng

Thành viên

SV– K.QLVHNT

0163.877.0083

 1.  

 Trần Ngọc Thùy Dương

Thành viên

SV– K.QLVHNT

0917.161.049

 1.  

 Châu Nguyễn Thảo Nguyên

Thành viên

SV– K.QLVHNT

0964.199.739

- Danh sách Ban cố vấn khoa học:

Stt

Họ & tên

Chức danh

 1.  

 Ths. Trịnh Đăng Khoa

 Phó phụ trách khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

 1.  

 TS. Lê Thị Thanh Thủy

 Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

 1.  

 TS. Vũ Thị Phương

 Tổ trưởng tổ Quản lý văn hóa

 1.  

 Ths. Trương Đức Cường

 Giảng viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

 1.  

 Ths. Lê Thị Vương Nguyệt

 Giảng viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

4. Nguyên tắc hoạt động

Câu lạc bộ hoạt động theo quy chế riêng đã được Ban Chủ nhiệm lâm thời soạn và các thành viên trong Câu lạc bộ thông qua. Theo đó, các nguyên tắc hoạt động cơ bản của Câu lạc bộ sau:

+ Hoạt động trên tinh thần dân chủ, tự nguyện;

+ Hoạt động theo quy chế đã ban hành;

+ Các thành viên tham gia đầy đủ hoạt động mà Câu lạc bộ tổ chức.

5. Kế hoạch hoạt động trong năm học 2016 – 2017

Hoạt động

Mục đích

Thời gian

thực hiện

a. Sinh hoạt định kỳ của CLB: CLB sẽ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần, vào tuần thứ 2 của tháng với những nội dung chủ đề cụ thể.

b. Hoạt động chuyên môn về nghiên cứu khoa học

04 đề tài khoa học cấp trường được nghiệm thu.

Tạo môi trường hoạt động NCKH thực tiễn cho sinh viên.

HK I, II

Tọa đàm: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa QLVH, NT – Thực trạng và giải pháp.

Nhận diện những thành tựu, hạn chế; thuận lới, khó khăn trong hoạt động nghiên cứu của sinh viên khoa QLVH, NT; tìm kiếm những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động NCKH trong sinh viên của khoa QLVH, NT.

HK I

Nói chuyện chuyên đề: Mối quan hệ giữa chất lượng học tập và hoạt động NCKH của sinh viên.

Giúp sinh viên nhận diện những lợi ích trong hoạt động NCKH đối với vấn đề nâng cao hiệu quả học tập ở môi trường đại học.

HK I

02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành (viết chung với thành viên Ban Cố vấn khoa học).

Rèn luyện kỹ năng viết cho sinh viên.

HK I, II

04 bài tham luận hội thảo khoa học các cấp.

01 lớp tập huấn kỹ năng chọn đề tài, xây dựng đề cương nghiên cứu, kỹ năng khai thác tài liệu trong nghiên cứu khoa học.

Hoàn thiện những kỹ năng cơ bản cần thiết để SV có thể thực hiện hoàn chính một đề tài khoa học cấp trường.

HK I

01 lớp tập huấn kỹ năng viết báo cáo, trình bày báo cáo kết quả khoa học.

HK II

Tổ chức 02 đợt đi thực tế nghiên cứu tại các địa bàn, sự kiện phù hợp với tình hình thực tế.

Tạo điều kiện cho SV cọ sát với thực tế nghiên cứu.

HK I, II

Tổ chức cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp khoa lần thứ nhất.

Tuyển chọn các đề tài có kết quả khoa học xuất sắc nhất đề tham gia cuộc thi sinh viên NCKH cấp thành.

- Học kỳ I phát động

- Học kỳ II chấm giải

6. Những việc Câu lạc bộ đã làm được sau 04 tháng hoạt động

- Câu lạc bộ đã được Hội đồng khoa học cấp trường duyết 03 đề tài gồm:

1-“Lễ hội tắm cồn tại Huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang” của nhóm SV: Tống Hoàng Dũng, Phạm Văn Tuấn, Trần Nhựt Bằng; Hướng dẫn: TS. Lê Thị Thanh Thủy

2- “Phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm ở Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang” của nhóm SV: Châu Nguyễn Thảo Nguyên, Lâm Thị Hậu; Hướng dẫn: Ths. Nguyễn Hồ Phong hướng dẫn;

3-“Phát triển khán giả sân khấu (nghiên cứu trường hợp rạp hát thầy Năm Tú, thành phố Mĩ Tho, tỉnh Tiền Giang)” của SV Phạm Minh Trí; Hướng dẫn: Ths. Lê Thị Vương Nguyệt.

- Câu lạc bộ đã đăng ký tiếp 03 đề tài khoa học khác xuống phòng Nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế;

- Câu lạc bộ đã tổ chức được 01 buổi tọa đàm khoa học cấp khoa cho sinh viên: “Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa QLVH, NT – Thực trạng và giải pháp”;

- Câu lạc bộ đã tổ chức được 02 buổi tập huấn gồm:

+ Phương pháp chọn đề tài nghiên cứu khoa học;

+ Phương pháp xây dựng đề cương cho một công trình nghiên cứu khoa học.

 

Cung cấp nội dung tin: Nguyễn Hồ Phong (Khoa QLVHNT)

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154