Các hoạt động
Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến giao lưu với sinh viên Đại học Văn hóa TPHCM

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến giao lưu với sinh viên Đại học Văn hóa TPHCM

Hiến máu tình nguyện một hoạt động mang nhiều ý nghĩa của sinh viên Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM

Hiến máu tình nguyện một hoạt động mang nhiều ý nghĩa của sinh viên Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM

Tinh thần dân chủ thể hiện qua cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Tinh thần dân chủ thể hiện qua cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Trường Đại học Văn hóa TPHCM báo cáo tình hình việc làm của sinh viên (Kèm theo Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trường Đại học Văn hóa TPHCM báo cáo tình hình việc làm của sinh viên (Kèm theo Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chung tay cùng cộng đồng phòng chống HIV/AIDS

Chung tay cùng cộng đồng phòng chống HIV/AIDS

Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM được tuyên dương tại hội nghị Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội - tháng 10/2016

Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM được tuyên dương tại hội nghị Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội - tháng 10/2016

Trường Đại học Văn hóa TPHCM dự thi vòng chung kết Hội thi Tiếng hát Sinh viên toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Văn hóa TPHCM dự thi vòng chung kết "Hội thi Tiếng hát Sinh viên toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015 - 2016"

Kết luận của Ban Giám hiệu về phiên họp giao ban giữa Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Kết luận của Ban Giám hiệu về phiên họp giao ban giữa Lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên các lớp

Trao tặng học bổng khuyến học của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Cộng hòa Liên bang Đức

  Ngày 10/6/2015 Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Dân tộc đã tổ chức trao học bổng khuyến học của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ đại học thế

Quyết định và danh sách cấp Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính qui Học kỳ II (Năm học 2013 – 2014)

Xem chi tiết QUYẾT ĐỊNH và DANH SÁCH nhận học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ II năm học 2013 - 2014

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154