Các hoạt động
Ký kết phụ lục biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH Văn hóa TPHCM và Trường ĐH Zielona (Ba Lan)

Ký kết phụ lục biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH Văn hóa TPHCM và Trường ĐH Zielona (Ba Lan)

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ

Nghiệm thu giáo trình Văn hóa ẩm thực

Nghiệm thu giáo trình Văn hóa ẩm thực

Những vị khách Nhật Bản đáng yêu tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Những vị khách Nhật Bản đáng yêu tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM du học tại Ba Lan với học bổng ERAMUS PLUS

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM du học tại Ba Lan với học bổng ERAMUS PLUS

"Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản" qua góc nhìn của Giáo sư các Trường Đại học nổi tiếng tại Nhật Bản

"Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản" qua góc nhìn của Giáo sư các Trường Đại học nổi tiếng tại Nhật Bản tại buổi nói chuyện chuyên đề với Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM

"Gặp gỡ, giao lưu các nhà khoa học, nhà giáo nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam" tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

"Gặp gỡ, giao lưu các nhà khoa học, nhà giáo nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam" tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Trường ĐH. Văn hóa TPHCM giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật với Trường ĐH. TEKNOLOGI MARA MALAYSIA

Trường ĐH. Văn hóa TPHCM giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật với Trường ĐH. TEKNOLOGI MARA MALAYSIA

Để có một ngày.......... với các bạn sinh viên Malaysia

Để có một ngày........... với các bạn sinh viên Malaysia

Nghiệm thu đề tài cấp Trường “Ngôn ngữ trong văn bản quản lý của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

Nghiệm thu đề tài cấp Trường “Ngôn ngữ trong văn bản quản lý của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

Giao lưu với sinh viên Nam Phi về vấn đề bảo vệ Tê giác

Giao lưu với sinh viên Nam Phi về vấn đề bảo vệ Tê giác

Giao lưu với đoàn Trung tâm nghiên cứu Châu Á, Đại học Philippines, DiLiMan

Giao lưu với đoàn Trung tâm nghiên cứu Châu Á, Đại học Philippines, DiLiMan

Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Thông tin về Hội thảo quốc tế "Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập"

Trường Đại học Văn hóa TPHCM Báo cáo tổng hợp Dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên"

Trường Đại học Văn hóa TPHCM Báo cáo tổng hợp Dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên"

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154