Các hoạt động
Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

Lịch thi kết thúc học kỳ I (năm học 2015-2016)

Lịch thi kết thúc học kỳ I (năm học 2015-2016)

Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Thực hiện theo công văn số 5293/BGDDT-GDDH, ngày 14 tháng 10 năm 2015, của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Danh sách sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy chưa kết thúc học phần Học kỳ I (năm học 2014-2015)

Sinh viên xem chi tiết danh sách TẠI ĐÂY     * Ghi chú: - Lịch thi được tổ chức từ ngày 30/03/2015 đến 03/04/2015 - Sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để được

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154