Các hoạt động nghiên cứu khoa học
Trường Đại học Văn hóa TPHCM báo cáo đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Tiền Giang

Trường Đại học Văn hóa TPHCM báo cáo đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Tiền Giang

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam"

Trường Đại học Văn hóa TPHCM chung tay cùng cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên trong bảo vệ môi trường

Trường Đại học Văn hóa TPHCM chung tay cùng cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên trong bảo vệ môi trường

Nghiệm thu Giáo trình Logic học

Nghiệm thu "Giáo trình Logic học"

Ngày hội Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Ngày hội Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Thạc sĩ Thái Thu Hoài và công trình nghiên cứu khoa học

Thạc sĩ Thái Thu Hoài và công trình nghiên cứu khoa học "Văn hóa - Những góc nhìn đa diện"

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Văn hóa TPHCM chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Văn hóa TPHCM chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu Giáo trình cấp Trường "Khai thác hàng hóa xuất bản phẩm"

Nghiệm thu Giáo trình cấp Trường "Khai thác hàng hóa xuất bản phẩm"

Nghiệm thu giáo trình cấp Bộ “Thư viện học đại cương”

Nghiệm thu giáo trình cấp Bộ “Thư viện học đại cương”

Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Hoạt động của Trường Đại học Văn hóa TPHCM tại hội thảo quốc gia về văn hóa biển đảo, tổ chức tại tỉnh Quảng Bình

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động về hội thảo “Văn hóa biển đảo – Nguồn lực phát triển bền vững”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học "Biến đổi đời sống văn hóa các dân tộc Ê-đê, Gia Rai, M'Nông ở Tây Nguyên"

  Ngày 22/5/2015 Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Biến đổi đời sống văn hóa các dân

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học "Múa bóng rỗi - Nghệ thuật tâm linh và giải trí ở Nam Bộ"

Ngày 13/4/2015, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài khoa học "Múa bóng rỗi - Nghệ thuật tâm linh và giải trí ở Nam Bộ" do Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp"

Ngày 28/3/2015 Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp

Ngày 10/02/2015 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức buổi đánh giá báo cáo khoa học đề tài cấp Bộ "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154