Bậc sau đại học
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện năm 2018

Kết quả điểm thi tuyển sinh cao học - đợt 2 năm 2017

Kết quả điểm thi tuyển sinh cao học - đợt 2 năm 2017

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Thông tin thư viện - đợt 2 năm 2017

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Thông tin thư viện - đợt 2 năm 2017

Kết quả điểm thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học, đợt 1 năm 2017

Kết quả điểm thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017

Thông báo Tuyển sinh Sau Đại học - Trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý Văn hóa, Văn hóa học và Thông tin - Thư viện năm 2017

Thông báo Tuyển sinh Sau Đại học - Trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý Văn hóa, Văn hóa học và Thông tin - Thư viện, năm 2017

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức lễ trao quyết định công nhận Nghiên cứu sinh ngành Quản lý Văn hóa, khóa XX

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức lễ trao quyết định công nhận Nghiên cứu sinh ngành Quản lý Văn hóa, khóa XX

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học - đợt 2 năm 2016

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học - đợt 2 năm 2016

Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016

Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh Cao học Quản lý văn hóa và Văn hóa học, năm 2016

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh Cao học Quản lý văn hóa và Văn hóa học, năm 2016

Thông báo phối hợp tuyển sinh, đào tạo Bậc Tiến sĩ tại Trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo phối hợp tuyển sinh, đào tạo Bậc Tiến sĩ tại Trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả điểm thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

Kết quả điểm thi cấp giấy chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu

Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học - năm 2016

Kế hoạch tổ chức ôn và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 Khung Châu Âu (đối với học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh)

Kế hoạch tổ chức ôn và thi cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ B1 Khung Châu Âu (đối với học viên cao học Quản lý văn hóa, Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh)

Kết quả tuyển sinh Cao học ngành Quản lý văn hóa và ngành Văn hóa học, đợt 2 năm 2015

Kết quả tuyển sinh Cao học ngành Quản lý văn hóa và ngành Văn hóa học, đợt 2 năm 2015

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý văn hóa và Văn hóa học - năm 2015

Mời xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY   (Thông báo này được chỉnh sửa một số nội dung và được cập nhật mới lại vào ngày 17/6/2015)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154