Bậc liên thông
Thông báo xét tuyển liên thông đại học từ cao đẳng ngành Thông tin - Thư viện và ngành Quản lý văn hóa , hệ vừa làm vừa học năm 2018

Thông báo xét tuyển liên thông đại học từ cao đẳng ngành Thông tin - Thư viện và ngành Quản lý văn hóa , hệ vừa làm vừa học năm 2018

Thông báo xét tuyển trình độ đại học năm 2018 Ngành Quản lý văn hóa và Kinh doanh xuất bản phẩm hệ vừa làm vừa học

Thông báo xét tuyển trình độ đại học năm 2018 Ngành Quản lý văn hóa và Kinh doanh xuất bản phẩm hệ vừa làm vừa học

VIẾT VÀI LỜI TRI ÂN CHO MỘT HÀNH TRÌNH MỚI!

Viết vài lời tri ân cho một hành trình mới!

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông đại học và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông đại học và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh Đào tạo hệ Vừa làm Vừa học, Văn bằng 2 và Liên thông

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh Đào tạo hệ Vừa làm Vừa học, Văn bằng 2 và Liên thông

Thông báo về việc mở khóa đào tạo liên thông đại học từ trình độ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện - hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về việc mở khóa đào tạo liên thông đại học từ trình độ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa và Khoa học thư viện - hệ vừa làm vừa học năm 2017

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển lớp liên thông đại học từ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa, khóa học 2016-2018, hệ vừa làm vừa học

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển lớp liên thông đại học từ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa, khóa học 2016-2018, hệ vừa làm vừa học

Thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học từ cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2016 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học từ cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2016 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo nhập học - Học kỳ I, các lớp kỳ thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học từ cao đẳng tháng 10-11/2015 các ngành Quản lý văn hóa, Khoa học Thư viện, Bảo tàng học và Việt Nam học.

Thông báo nhập học - Học kỳ I, các lớp kỳ thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học từ cao đẳng tháng 10-11/2015 các ngành Quản lý văn hóa, Khoa học Thư viện, Bảo tàng học và Việt Nam học.

Kết quả trúng tuyển các lớp Đại học hệ Vừa làm vừa học và các lớp Đại học Liên thông từ cao đẳng năm 2015

Kết quả trúng tuyển các lớp Đại học hệ Vừa làm vừa học và các lớp Đại học Liên thông từ cao đẳng năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo Liên thông Đại học từ trình độ Cao đẳng năm 2015

Trường Đại học Văn hóa TPHCM thông báo về việc mở khóa đào tạo liên thông đại học từ trình độ cao đẳng, hệ vừa làm vừa học năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng năm 2015 ngành Bảo tàng học

Mời xem chi tiết và ddowwnload thông báo TẠI ĐÂY       Cập nhật thông tin: Tôn Long Hạ Bộ phận Tạp chí và Website

Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm năm 2015 các ngành Quản lý văn hóa và Khoa học Thư viện

Mời xem chi tiết và download thông báo TẠI ĐÂY     Cập nhật thông tin: Tôn Long Hạ Bộ phận Tạp chí và Website

Quy chế thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015

Mời xem chi tiết nội dung TẠI ĐÂY     Tôn Long Hạ cập nhật

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154