Bậc đại học vừa làm vừa học
Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông đại học và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh đại học, liên thông đại học và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm, vừa học năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm, vừa học năm 2017

Thông báo về việc mở khóa đào tạo đại học văn bằng hai năm 2017 ngành Quản lý văn hóa hệ vừa làm vừa học tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc mở khóa đào tạo đại học văn bằng hai năm 2017ngành Quản lý văn hóa hệ vừa làm vừa học tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo Tuyển sinh Mở khóa đào tạo Đại học Hệ Vừa làm vừa học 02 ngành Quản lý Văn hóa và Khoa học Thư viện - Năm 2017

Thông báo Tuyển sinh Mở khóa đào tạo Đại học Hệ Vừa làm vừa học 02 ngành Quản lý Văn hóa và Khoa học Thư viện - Năm 2017

Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho học viên liên thông đại học từ trình độ Trung cấp ngành Khoa học Thư viện khóa học 2013-2016 hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Lâm Đồng

Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho học viên liên thông đại học từ trình độ Trung cấp ngành Khoa học Thư viện khóa học 2013-2016 hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Lâm Đồng

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển lớp liên thông đại học từ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa, khóa học 2016-2018, hệ vừa làm vừa học

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển lớp liên thông đại học từ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa, khóa học 2016-2018, hệ vừa làm vừa học

Thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học từ cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2016 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học từ cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2016 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, hệ vừa làm vừa học - năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 02 ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 02 ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông báo tuyển sinh mở khóa đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông báo tuyển sinh mở khóa đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý Văn hóa và ngành Khoa học Thư viện - năm 2016

Thông báo nhập học - Học kỳ I, các lớp kỳ thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học từ cao đẳng tháng 10-11/2015 các ngành Quản lý văn hóa, Khoa học Thư viện, Bảo tàng học và Việt Nam học.

Thông báo nhập học - Học kỳ I, các lớp kỳ thi tuyển sinh đại học và liên thông đại học từ cao đẳng tháng 10-11/2015 các ngành Quản lý văn hóa, Khoa học Thư viện, Bảo tàng học và Việt Nam học.

Kết quả trúng tuyển các lớp Đại học hệ Vừa làm vừa học và các lớp Đại học Liên thông từ cao đẳng năm 2015

Kết quả trúng tuyển các lớp Đại học hệ Vừa làm vừa học và các lớp Đại học Liên thông từ cao đẳng năm 2015

Điểm thi tuyển sinh liên thông, hệ vừa làm vừa học, năm 2015 (gồm tất cả các ngành và tại các địa điểm thi)

Điểm thi tuyển sinh liên thông, hệ vừa làm vừa học, năm 2015 (gồm tất cả các ngành và tại các địa điểm thi)

Thông báo về việc tổ chức thi liên thông đại học từ cao đẳng khóa học 2015-2017 hệ vừa làm vừa học, năm 2015

Thông báo về việc tổ chức thi liên thông đại học từ cao đẳng khóa học 2015-2017 hệ vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng năm 2015 ngành Bảo tàng học

Mời xem chi tiết và ddowwnload thông báo TẠI ĐÂY       Cập nhật thông tin: Tôn Long Hạ Bộ phận Tạp chí và Website

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154