Bậc đại học
Học Bảo quản, học gì?

Học Bảo quản, học gì?

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Thông tin tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Hồ sơ đăng ký dự thi môn Năng khiếu và Hồ sơ Đăng ký xét tuyển theo phướng thức xét Học bạ THPT

Hồ sơ đăng ký dự thi môn Năng khiếu và Hồ sơ Đăng ký xét tuyển theo phướng thức xét Học bạ THPT

Nghề Hướng dẫn viên Du lịch dành cho bạn trẻ thích "xê dich"

Nghề Hướng dẫn viên Du lịch dành cho bạn trẻ thích "xê dich"

Hôm nay Trường Đại học Văn hóa TPHCM chính thức nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

Hôm nay Trường Đại học Văn hóa TPHCM chính thức nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

Hôm nay, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018

Hôm nay, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018

Điểm mới trong tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Điểm mới trong tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Tuyển sinh Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, hệ đại học chính quy năm 2018

Tuyển sinh Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, hệ đại học chính quy năm 2018

Thông tin đăng ký dự thi môn năng khiếu nghệ thuật

Thông tin đăng ký dự thi môn năng khiếu nghệ thuật

Thông tin về điểm xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy của 2 năm gần nhất

Thông tin về điểm xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy của 2 năm gần nhất

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM

Nhận thêm bằng đại học thứ hai, do Trường Đại học Zielona Góra (Ba Lan) cấp, chỉ sau từ một đến một năm rưỡi.

Nhận thêm bằng đại học thứ hai, do Trường Đại học Zielona Góra (Ba Lan) cấp, chỉ sau từ một đến một năm rưỡi.

Năm 2018 Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh thêm ngành mới

Năm 2018 Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh thêm ngành mới

Học Văn hoá học- Am hiểu, Tự tin, Hội nhập

Học Văn hoá học- Am hiểu, Tự tin, Hội nhập

Các trường hợp được bảo lưu điểm để xét tốt nghiệp năm 2018

Các trường hợp được bảo lưu điểm để xét tốt nghiệp năm 2018

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154